Prokurátori by mali byť nezávislí a nestranní odborníci so silnou vnútornou integritou. Viacero odkrytých káuz z posledného obdobia vzbudzuje pochybnosti o tom, či slovenskí prokurátori naozaj spĺňajú tieto predpoklady. Preto sme vo VIA IURIS vypracovali odborné návrhy opatrení, ktorých zavedenie môže zlepšiť fungovanie prokuratúry, otvoriť ju verejnej kontrole a zvýšiť jej dôveryhodnosť.

Naše návrhy sme zaslali pani prezidentke, ministrovi spravodlivosti, generálnemu prokurátorovi, Rade prokurátorov aj politickým stranám a sme pripravení diskutovať s nimi o potrebe zmien.

Čo presne navrhujeme?

Spoločne pre právny štát
Chýba ešte 1 724,5 €

Spoločne pre právny štát

VIA IURIS

Udalosti posledných dvoch rokov ukazujú, že súdnictvo, prokuratúra a parlament, teda inštitúcie, ktoré by mali ochraňovať spravodlivosť a princípy právneho štátu na Slovensku, ich sami narúšajú. Preto sme pripravili odborné návrhy systémových zmien, ktoré zlepšia fungovanie prokuratúry, ústavného súdu a proces schvaľovania zákonov v parlamente.

Voľba generálneho prokurátora

Poslanci parlamentu momentálne navrhujú a aj volia generálneho prokurátora nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pričom následne ho menuje prezident.

Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „Súčasný právny stav umožňuje zvoliť vládnej väčšine sebe lojálneho generálneho prokurátora. V súlade s medzinárodnými štandardami a v záujme zvýšenia legitimity a nezávislosti tohto úradu navrhujeme, aby generálneho prokurátora mohli navrhovať okrem poslancov aj iné inštitúcie. Navrhujeme tiež, aby bol volený kvalifikovanou 3/5 väčšinou poslancov."

Výberové konania prokurátorov

Prokurátormi sa dnes väčšinou stávajú priamo právni čakatelia prokuratúry bez transparentného výberového konania, či bez psychologického posúdenia.

Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „Navrhujeme, aby na každé miesto prokurátora muselo prebehnúť transparentné výberové konanie, ktorého súčasťou bude psychologické posúdenie uchádzačov a rozhodovať bude komisia, v ktorej nebudú iba prokurátori. Takýto proces je v súlade s medzinárodnými požiadavkami na výber prokurátorov, ktorý musí byť transparentný, otvorený a spravodlivý."

Viac o návrhoch si môžete prečítať na našej stránke.