Sme na polceste medzi ulicou a domovom, nemocnicou a liečebňou, životom na hrane a stabilitou. Počas minulého týždňa vykročili z nášho útulku dvaja klienti a dve klientky smerom k stabilnejšiemu bývaniu.

Pani Anna je diabetička v staršom veku s obmedzenými možnosťami pohybu. Po krivolakom životnom príbehu žila dlhší čas v Útulku svätej Lujzy, kde sa adaptovala a čiastočne udomácnila. S pomocou našich sociálnych pracovníkov a pracovníčok sa nám podarilo nájsť jej stabilnejšie bývanie v domove sociálnych služieb.

Na ulici sa nájdu aj rodiny, eventuálne roztrieštené pozostatky rodín. Tak sa k nám dostala aj matka s dospelým synom, ktorí u nás prežili niekoľko mesiacov. Matka si čoskoro našla stabilnú prácu a obaja sa po zdravotnej stránke zotavili z najvážnejších zdravotných problémov. V súčasnosti bývajú samostatne na ubytovni. V domove sociálnych služieb býva už v týchto dňoch aj náš klient Ján, ktorý trpel rozsiahlymi (fyzickými aj psychickými) zdravotnými problémami. Po príchode do útulku sme neverili, že sa z akútnych zdravotných ťažkostí vôbec vystrábi. O niekoľko mesiacov sa ale jeho stav rapídne zlepšil a aj on sa minulý týždeň s asistenciou našich zamestnancov a zamestnankýň presťahoval do domova sociálnych služieb.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Ich miesta neostali voľné ani niekoľko dní. Prijali sme štyroch nových klientov: dvoch priamo z bratislavských ulíc a dvoch z Českej republiky. Momentálne sa snažia vystrábiť sa z akútnych zdravotných problémov.

V prípade našich klientov ide často o chronické ochorenia. Neočakávame preto úplný návrat do „bežného života“, ktorý v prevažnej väčšine prípadoch aj zo zdravotných dôvodov nie je celkom možný. Sme ale často svedkami náhleho i postupného zlepšenia stavu klientov a klientiek do takej miery, že ich život sa môže stať oveľa stabilnejším. Deje sa to pomaly a potichu, ale naša práca nekončí a radi pomáhame tým, ktorí sú schopní pomoc prijať. A niekedy aj tým, ktorí nie. Lebo aj taký je život (na ulici): niekedy nie sme schopní prijať ani to, čo by sme prijať mali.

Bez pomoci a podpory verejnosti by sme len z časti mohli robiť to, čo robíme. Nesmierne si vážime všetku spätnú väzbu!

Ď A K U J E M E!