Ak má nepočujúce dieťa správnych sprievodcov, môže si našu Tichú noc nielen zaposunkovať, ale aj zaspievať. Podporiť ho môžete na www.chcempocut.sk

Ak má nepočujúce dieťa správnych sprievodcov, môže si našu Tichú noc nielen zaposunkovat, ale aj zaspievať. Podporit ho môžete na www.chcempocut.sk

Želáme vám krásne Vianoce plné zvukov, zvukov radosti, lásky a hlavne s pevným zdravím. A v mene našich detí aj veľa darčekov pod stromčekom. My pre vás máme jeden a veríme, že sa vám bude páčiť. Tichú noc v podaní The Chamber Choir, ktorej sólo spieva Mykola Erdyk a klavírne doprevádza Kateryna Tobiash. Slová vianočnej piesne umelecky preposunkovala Mirka Tomášková.

Zo srdca vám ďakujeme za všetku podporu a stretnutia v tomto roku. Želáme vám pokojný a radostný čas v kruhu rodiny a blízkych. Nech je pre vás Vianočný čas plný splnených prianí, nových nádejí a časom zázrakov.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,91 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.