Jedným z úskalí práce v neziskovej organizácii môžu byť finančné prostriedky potrebné na všetky plánované projekty a aktivity nevyhnutné na plnohodnotné napĺňanie potrieb našich klientov.

Oslovujeme súkromné objekty "investorov", ľudí "investujúcich" do života zraneného človeka, ktorý potrebuje začať znovu dôverovať svetu a svojmu životu, dať mu druhú šancu. Píšeme projekty a tiež sme súčasťou portálu Dobrej krajiny, tu sa Vám snažíme priblížiť bežné fungovanie Centra Slniečko. Vďaka Vašej podpore postupnými krôčikmi zveľaďujeme Centrum a snažíme sa priblížiť podnetnému prostrediu, ktoré naši klienti môžu dočasne nazývať domovom.

Okrem finančných a hmotných darov nás niekedy oslovia jednotlivci alebo skupiny ľudí, ktorí chcú našim deťom niečo ukázať, naučiť alebo pomôcť našim kolegom s údržbou Centra. Títo ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi, jednorazovými alebo pravidelnými. Sú pre nás nenahraditeľnými, rovnako ako pre nás tak aj pre našich klientov, naše mamičky ich deti a tiež deti v CPDaR.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 284,26 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Nedávno bola u nás Barborka, pre nás je to dobrovoľníčka Barča, ktorá dokázala s našimi detičkami divy. Získala si ich srdcia hneď pri svojom príchode. Učila naše deti jedno z najstarších tradičných ľudových remesiel, hrnčiarstvo, ktoré patrí medzi najstaršie a bezpochyby i najvýznamnejšie remeslo v dejinách ľudstva. Okrem precvičovania ľudového remesla, my už vieme, že práca s hlinou pomáha deťom vnímať veci inak, rozvíjať pamäť či trénovať jemnú motoriku. Arteterapia hlinou umožňuje deťom ľahšie porozumieť sebe aj druhým. Ako pri iných druhoch arteterapie alebo inej formy terapie vo všeobecnosti nastupuje tam, kde slová nestačia a tam kde slová ani nie sú potrebné.

Rovnako ako Barborka naše Centrum počas roku navštívia aj mnohí ďalší rôzni ľudia, ktorí však majú predsa len niečo spoločné. Sú to ľudia s obrovským srdcom, ktorí aj v dnešnom uponáhľanom, materiálnom svete nezištne pomáhajú tým najzraniteľnejším.

Ďakujeme všetkým, ktorí postupne napĺňajú srdcia našich detí novou nádejou. :-)