Tri dni aktívnej práce v našom rehabilitačnom stredisku vďaka akcii Naše mesto, ktorá opäť pomohla a nie len nám.

#nasemesto, aktivity sme v MOSTe začali už deň vopred, vo štvrtok, aby sme všetko potrebné nachystali, spolu s našimi klientmi vypratali, vyčistili priestory rehabilitačného strediska.

Deň "D" 8.6. piatok, samotná aktivita Naše mesto: prebehlo samotné maľovanie v spolupráci s dobrovoľníkmi spoločnosti Genpact a Mondelez. Už od 9.00 hod. sme vo veľkom začali pracovať s našimi dobrovoľníkmi, sadrovali, maľovali sme v dennej miestnosti, obývačke nášho rehabilitačného strediska v Petržalke. A boli sme presní :-) po 12hod. sme už oddychovali. Ďakujeme, všetkým, boli ste pre nás významná pomoc.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 332,75 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Následne v pondelok sme opäť za pomoci našich klientov pozmývali priestory, nasťahovali nábytok. Prácu všetkých dobrovoľníkov aj našich ako aj Našeho mesta - Genpact, Mondelez, sme využili naplno, vďaka nim sme náš projektový zámer naplnili.

Zo srdca ♥ ďakujeme aj Nadácii Pontis, ich pracovníkom, ktorí celú akciu zorganizovali. Nemôžem zabudnúť aj na mojich kolegov: Zdenku, Táňu, Simču, Jožka, šikovného maliara Peťa Markovica, Danku a Janka.

Vaši MOSTaci a Zuzana

foto nájdete tu: Naše mesto v MOSTe