Červený nos oslávi svoje 15. narodeniny aj so seniormi. Pripravili sme na október turné po 15 seniorských zariadeniach, kam bežne zdravotní klauni nechodia.

Vo svojom živote toho zažili veľa. Radosti, starosti, pekné aj smutné chvíle. Niečo sa podarilo, niečo by možno urobili inak… Chceli by sa s týmito skúsenosťami či spomienkami podeliť. Mnohokrát však nemajú s kým. Seniori sa často cítia osamelí, zbytoční… Hoci stále majú čo dať.

Aj preto naši profesionálni zdravotní klauni v rámci programu Smiech nepozná vek navštevujú pravidelne seniorov v 31 seniorských zariadeniach a na geriatrických oddeleniach nemocníc po celom Slovensku. Cieľom programu je priniesť dôvody na radosť, smiech a vzbudiť hlboký emocionálny zážitok v senioroch žijúcich v seniorských zariadeniach.

Smiech nepozná vek
Chýba ešte 2 463,13 €

Smiech nepozná vek

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Mnohí si myslia, že klauni sú iba pre deti a zdravotní klauni chodia do nemocníc len za tými najmenšími. Ale nie je to úplná pravda. Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už sedem rokov navštevujú aj seniorov v nemocniciach a v zariadeniach pre seniorov. Aj dieťa, aj starší človek sa potrebujú zasmiať, potešiť, zažiť vtipnú situáciu. Zvlášť vo chvíľach, keď im nie je práve najlepšie, prežívajú bolesti, samotu, smútok. Keď ich navštívia klauni, mnohokrát sa deti aj seniori smejú na to istom. Pre deti možno nie je ľudský kontakt taký vzácny ako pre seniorov, lebo ho majú dostatok. Od seniorov si klauni často pýtajú radu. „Veľa vedia, veľa zažili, no už veľmi nemajú možnosť sa o to podeliť,“ myslí si zdravotná klaunka.

Klauni si chodia k seniorom po radu

Zdravotní klauni okrem iného nenásilne nútia seniorov pracovať s pamäťou a príjemnými spomienkami, v ktorých sa vrátia do svojich mladých čias a čerpajú z nich pozitívnu energiu, radia zdravotným klaunom, ako vyriešiť ich „náročné klaunské situácie".

„Tieto zdanlivo nenápadné momenty, kedy sa seniori stávajú radcami a dostane sa im vypočutia, sú často veľmi silným impulzom pre vnímanie ich vlastnej hodnoty," tvrdí koordinátorka projektu Smiech nepozná vek Eva Okoličániová.

Narodeninové turné

Počas októbra sa združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors rozhodlo zorganizovať navyše ďalších 15 klaunských návštev v seniorských zariadeniach, ktoré zdravotní klauni pravidelne nenavštevujú.

„Radi by sme aj takýmto spôsobom oslávili 15. výročie, ktoré si tento rok pripomína naše združenie," vysvetľuje Zuzana Ambro, riaditeľka o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. „Podobne ako sme naše 15. narodeniny oslávili 1. apríla v uliciach s ľuďmi, ktorí nás bežne nestretávajú v nemocniciach, októbrové klauniády sme pripravili ako darček pre seniorov, ktorých nenavštevujeme pravidelne. Aj téma celej klauniády sa nesie v duchu oslavy narodenín, chýbať nebude ani originálna torta z dreva. Veríme, že si to užijú a naši klauni im spríjemnia deň, vyvolajú pekné spomienky a vyčaria úsmev," dopĺňa Zuzana Ambro.


Prvá narodeninová návšteva sa uskutočnila v Ružinovskom domove seniorov na Pivonkovej ulici v Bratislave.

„Bolo to úžasné,"neskrýva svoje nadšenie sociálna pracovníčka z Ružinovského domova seniorov Jana Poláčiková. „Na návštevu zdravotných klaunov sme sa všetci veľmi tešili a vysoko prevýšila naše očakávania. Slzy šťastia a radosť v očiach našich klientov je toho dôkazom. A ešte dlho budú seniori, ale aj my ako personál z dnešnej návštevy čerpať pozitívnu energiu a určite bude dlho témou našich rozhovorov,"hovorí Jana Poláčiková.


Ďalšie zariadenia, ktoré zdravotní klauni vrámci narodeninového turné navštívia:

Zariadenie pre seniorov Jesénia Skalica – 11.10.

FNsP Nové Zámky – ODCH – 17.10.

Pohoda seniorov Galanta – 22.10.

Ružinovský domov seniorov – Sklenárova – 29.10.

Liečebňa sv. Františka – Bratislava – 3.10.

DSS a ZpS Čadca – Horelica – 16.10.

CSS Námestovo – 22.10.

ZpS Biely orgován Oščadnica – 28.10.

ZpS SVETLO Krupina – 17.10.

ZSS Dominik Veľká Lehota – 21.10.

DD a DSS HRON Dubová – 31.10.

CSS Kružlov (okres Bardejov) – 15.10.

ZpS Valle Humenné – 18.10.

VIA LUX Košice – Barca – 25.10.


Program Smiech nepozná vek môžeme realizovať aj vďaka vašej podpore. Ďakujeme!