"Deti musia mať v živote aspoň jedného človeka, ktorý v nich verí. A tým človekom môžete byť aj vy." Marian Wright Edelman

Vianoce sú kresťanským sviatkom narodenia Ježiša Krista a tiež sviatkami pokoja a mieru. Sú to sviatky, ktoré chce každý z nás prežiť v kruhu svojej rodiny. Je to šťastie zdieľané s ľuďmi, stojacimi pri nás v dobrom aj v zlom. Našimi blízkymi, ktorí sú oporou v každej životnej situácii. Už najmenší vedia, že vianočné sviatky nie sú len o darčekoch, sú špecifickým obdobím, kedy sú ľudia na seba mimoriadne láskaví a dobrí. My starší už vieme, že hodnoty Vianoc je potrebné prenášať do každodenného života. Bohužiaľ, nie každý má to šťastie, podeliť sa o tieto chvíle so svojimi najbližšími. Prežité Vianoce mimo svojich domovov sú obrovskou výzvou, či už pre naše deti alebo pre nás. Snažíme sa deťom čo najviac priblížiť pravé hodnoty a posolstvo Vianoc. Dôkazom môže byť aj tento krásny vianočný stromček, vyzdobený našimi deťmi a vychovávateľom. Tieto dni sa naplno venujeme tiež výzdobe zariadenia, pečeniu výborných medovníkov a veľkému upratovaniu. Plnohodnotne sa pripravujeme na štedrovečernú večeru. Najdôležitejšie je, že to robíme spolu. S láskou a pokorou.

Vianoce v krízovom stredisku by však ani zďaleka nemohli byť také krásne, farebné a chutné, keby nebolo Vašej pomoci.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 455,57 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Ďakujeme, že pomáhate priblížiť obdobie adventu a Vianoc aj našim deťom.