Vysídlené rodiny z východných oblastí Ukrajiny zasiahnuté ozbrojeným konfliktom žijú mimo svojich domovov, priateľov a príbuzných už tretí rok. Rodinám, ktoré našli útočisko v Užhorode a jeho okolí, môžeme vďaka Vašej podpore naďalej pomáhať aj v roku 2017.

Čo prežívajú ľudia, ktorí z dôvodu ozbrojeného konfliktu nemôžu už takmer tri roky žiť tam, kde sa cítia doma? Tí mladší, najmä rodičia rodín, si našli prácu a ak majú šťastie a podarilo sa im ako rodine s deťmi nájsť podnájom, žijú síce nesmierne skromne, ale aspoň s istým pocitom súkromia a bežného života. Deti chodia do školy a škôlky a snažia sa zapadnúť medzi rovesníkov. Týmto rodinám pomáhame najmä pomocou pri nákupe nevyhnutného vybavenia domácnosti (matrace, postele, kuchynské vybavenie, sušiaky na prádlo, prášky na pranie) alebo potrieb pre deti (predovšetkým plienky). Najkritickejšiu situáciu majú osamelé mamy s deťmi, rodiny s chorým členom, viacgeneračné rodiny, resp. seniori – viacerí z nich žijú v hoteli, kde sa im okrem materiálnej pomoci a nákupom liekov snažíme zlepšiť životné podmienky prevádzkovaním kuchyne s práčovňou. Najmä v prípade seniorov ide o najzraniteľnejšie osoby, ktoré najviac trpia odlúčením od domova a blízkych...

Pri našich cestách na Ukrajinu vidíme, že aj tá najjednoduchšia pomoc má zmysel a rodiny si vážia, že ich sprevádzame svojou pomocou a podporou už tretí rok. Uvedomujú si, že ich situáciu nikto v dohľadnom čase zázračne nevyrieši, sú však vďační za zmiernenie následkov ich núteného úteku z domova. Bolesť z odchodu a odlúčenia od sveta, kde väčšina z nich prežila celý doterajší život, sa nedá odstrániť a je stále nesmierne živá, o to viac sa rodiny tešia dlhodobým vzťahom a sprevádzaniu, ktoré im, aj vďaka Vašej podpore, môžeme aspoň v malej miere poskytnúť.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 885,76 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už dva roky žijú v provizóriu, ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Ďakujeme, že vďaka Vašej podpore môžeme na Ukrajine pomáhať aj v roku 2017.


Tím Úsmev ako dar


Titulná fotografia: Stéphane Lagoutte

Fotografie pod textom: archív Úsmev ako dar