Staroba príde bez opýtania, plynulo a prirodzene. Vie byť krásna, farebná a veselá. V mnohých prípadoch však aj osamotená, ubolená a skromná...A práve vtedy vstupujú do životov seniorov zdravotní klauni z OZ Červený nos.

"Mnohí mladí ľudia na svojich rodičov a starých rodičov zabúdajú alebo nemajú čas. Netušia, akú veľkú chybu robia", hovorí Judita Uličná, terapeutka Domova Jesene života. Ona sama sa doma stará o svojho 90 - ročného otca. Staroba príde bez opýtania, plynulo a prirodzene. Vie byť krásna, farebná a veselá. V mnohých prípadoch však aj osamotená, ubolená a skromná... A práve vtedy vstupujú do životov seniorov zdravotní klauni z OZ Červený nos. Na celom Slovensku je ich 61 a počas mesiaca stihnú aj viac ako 200 návštev chorých detí a seniorov. Hovorí sa, že vek je iba číslo. Dôkazom toho sú aj hrdinovia našej reportáže, ktorí rovnako, ako mladí ľudia, túžia po láske, objatí, sú plní nehy, dôvtipu, skúsenosti a múdrosti. „Potrebujú pomoc, lásku, opateru. Druhého človeka, ktorý by ich pochopil," povedala psychologička Judita Uličná, ktorá pred rokmi iniciovala návštevy zdravotných klaunov v zariadení Domov jesene života v Bratislave.

Pozrite si celú reportáž a zistíte, čo špeciálne priniesli seniorom naši klauni Oľga a Anton.

Smiech nepozná vek
Chýba ešte 2 462,27 €

Smiech nepozná vek

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Mnohí si myslia, že klauni sú iba pre deti a zdravotní klauni chodia do nemocníc len za tými najmenšími. Ale nie je to úplná pravda. Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už sedem rokov navštevujú aj seniorov v nemocniciach a v zariadeniach pre seniorov. Aj dieťa, aj starší človek sa potrebujú zasmiať, potešiť, zažiť vtipnú situáciu. Zvlášť vo chvíľach, keď im nie je práve najlepšie, prežívajú bolesti, samotu, smútok. Keď ich navštívia klauni, mnohokrát sa deti aj seniori smejú na to istom. Pre deti možno nie je ľudský kontakt taký vzácny ako pre seniorov, lebo ho majú dostatok. Od seniorov si klauni často pýtajú radu. „Veľa vedia, veľa zažili, no už veľmi nemajú možnosť sa o to podeliť,“ myslí si zdravotná klaunka.

https://bit.ly/2KOT6c9