Od augusta minulého roka prebieha na portáli Dobrá Krajina zbierka OZ NepocujuceDieta.sk na podporu zriadenia prvého detského audiologického centra. Pre sluchovo postihnuté deti bude vznik tohto centra znamenať prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom, vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 20 000 €, ktorá bude tvoriť dôležitú časť potrebných prostriedkov. Ďakujeme!

Vďaka sume 6 100 € z Nadačného fondu Telekom sa nám dnes podarilo dosiahnuť cieľovú čiastku 20 000 € na podporu zriadenia prvého špecializovaného audiologického centra na Detskej ORL klinike v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

Pre sluchovo postihnuté deti bude vznik tohto centra znamenať prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom, vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“. Sluchové postihnutie nemusí pre deti znamenať iný život, než majú ich počujúci rovesníci. V ranom veku však musia dostať odbornú starostlivosť na úrovni dnešných vedeckých a technických vedomostí, tak, ako je tomu v zahraničí.

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí
Chýba ešte 6 825,08 €

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Ich potenciál sa plne neprejaví. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby im vedeli pomôcť včas.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 20 000 €, ktorá bude tvoriť dôležitú časť prostriedkov potrebných na vznik tohto centra. Prispeli k tomu desiatky individuálnych darcov..

Okrem nich sa k pomoci pridali aj firemní darcovia - najvyššou sumou, vyše 6 100 €, prispel Nadačný Fond Telekom, ktorý dlhodobo podporuje komunitu Nepočujúcich a rodiny nepočujúcich detí. Ďalším významným darom vo výške 4 000 €, prispela spoločnosť Datalan.

Otvorenie centra je plánované na koniec roka. Už teraz sa však pripravujú nové priestory, nakupujú prístroje a prebieha zaškoľovanie lekárov.

To všetko a ešte omnoho viac je možné aj vďaka Vám.

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme! Ste naši hrdinovia.