Od augusta minulého roka prebieha na portáli Dobrá Krajina zbierka OZ NepocujuceDieta.sk na podporu zriadenia prvého detského audiologického centra. Pre sluchovo postihnuté deti bude vznik tohto centra znamenať prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom, vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 20 000 €, ktorá bude tvoriť dôležitú časť potrebných prostriedkov. Ďakujeme!

Vďaka sume 6 100 € z Nadačného fondu Telekom sa nám dnes podarilo dosiahnuť cieľovú čiastku 20 000 € na podporu zriadenia prvého špecializovaného audiologického centra na Detskej ORL klinike v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

Pre sluchovo postihnuté deti bude vznik tohto centra znamenať prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom, vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“. Sluchové postihnutie nemusí pre deti znamenať iný život, než majú ich počujúci rovesníci. V ranom veku však musia dostať odbornú starostlivosť na úrovni dnešných vedeckých a technických vedomostí, tak, ako je tomu v zahraničí.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 20 000 €, ktorá bude tvoriť dôležitú časť prostriedkov potrebných na vznik tohto centra. Prispeli k tomu desiatky individuálnych darcov..

Okrem nich sa k pomoci pridali aj firemní darcovia - najvyššou sumou, vyše 6 100 €, prispel Nadačný Fond Telekom, ktorý dlhodobo podporuje komunitu Nepočujúcich a rodiny nepočujúcich detí. Ďalším významným darom vo výške 4 000 €, prispela spoločnosť Datalan.

Otvorenie centra je plánované na koniec roka. Už teraz sa však pripravujú nové priestory, nakupujú prístroje a prebieha zaškoľovanie lekárov.

To všetko a ešte omnoho viac je možné aj vďaka Vám.

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme! Ste naši hrdinovia.