Počas mesiacov december a január sa nám podarilo zariadiť našu novú terapeutickú miestnosť.

Miestnosť je prispôsobená konceptu Snoezelen. Táto metóda sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov a prvkami pre rozvoj jemnej a hrubej motoriky a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom metódy okrem primárnej úlohy vyvolať pocit šťastia je stimulácia zmyslov. Tých zmyslov, ktoré sú nedostatočne vyvinuté, kvôli patologickému vývoju dieťaťa.

Náš priestor je nádherne skomponovaný, hrou a rôznymi efektami očaríte každé dieťa bez rozdielu. Aj vďaka tomu, sa budeme snažiť nahradiť často krát negatívne zážitky našich detí, pozitívnymi zážitkami. Výberom príjemných aktivít dokážeme navodiť u našich detí uvoľnenie, harmonizáciu a časom aj zotavenie a prílev vnútornej energie. Vďaka tejto inovatívnej metóde dochádza k redukcii stresu. Práve spomínané nahradenie negatívnych zážitkov tými pozitívnymi môže byť cesta k prekonaniu traumy u našich detí. Všetci vieme, že to nie je možné za deň alebo dva, je potrebný čas, počas ktorého využívame všetky dostupné prostriedky, ktorými disponujeme. Základom je budovanie stratenej dôvery voči dospelým.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 285,12 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Snoezelen ponúka naozaj široké možnosti. Jedným zo základných princípov, ktoré Snoezelen ponúka je práve vyvolanie pocitu dôvery. Vyvoláva túžbu, inak pasívneho dieťaťa zapojiť sa do spoločných činností, alebo sám ich ovplyvňovať a meniť ich.

Aj vďaka Vám sme mohli našu terapeutickú miestnosť zariadiť plnohodnotným spôsobom, podľa potrieb takejto miestnosti. Nové závesy, záclony, azurová farba stien, nový koberec, to všetko sú súčasti našej miestnosti, ktoré boli zakúpené z Vašich príspevkov. Teraz už nezostáva nič iné, len miestnosť predstaviť aj našim deťom. Budeme Vás informovať ako sa im v nej páči. :-)

V mene nás a našich detí,

srdečné, ďakujeme !