Pomohli sme vo vzdelávaní a rozvoji mnohým talentovaným rómskym deťom, ktoré medzičasom vyrástli v mladých vzdelaných ľudí s rozhľadom. Teraz prišli oni s myšlienkou podporiť a pomôcť ostatným deťom v rómskych komunitách, aby sme spoločne mohli vytvoriť novú generáciu mladých a vzdelaných Rómov.

Začiatkom decembra 2016 sa nám v rámci projektu Mladí rómsky lídri podarilo zorganizovať našu prvú akciu v Spišskom štvrtku- jednej z komunít s veľkým problémom s rómskou sociálnou exklúzoiu, kde pôsobí program Teach for Slovakia. Úlohou našich mladých lídrov sú rôzne aktivizačné činnosti smerujúce k rozvoju detí a mládeže v sociálne znevýhodnenom prostredí, ich motiváciu k vzdelávaniu a taktiež podporu pri ich vlastnom osobnostnom rozvoji. Mladí lídri čelili výzve zorganizovať v Spišskom Štvrtku program pre miestne deti, mládež a ich rodičov a ním prezentovať aká dôležitá je motivácia, vzdelanie a podpora pri dosahovaní stanovených cieľov. Počas tréningov mladých lídrov, ktoré pravidelne organizujeme, boli schopní si sami pripraviť pútavý program, základy celkovej organizácie a časového harmonogramu akcie v Spišskom štvrtku.

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.

Akcia začínala tým, že mladí lídri najprv odprezentovali seba a svoje príbehy vo forme živých kníh, kde každý jeden z nich porozprával krátky inšpiratívny príbeh, v ktorom zhrnul svoje životné postrehy a úspechy. Príbehmi chceli poukázať na to, že aj napriek tomu, že mladí lídri taktiež pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, boli schopní ísť za svojimi snami. Nie vždy to bolo ľahké, ale podarilo sa im dosiahnuť úspech a teraz sú z nich šikovní a vzdelaní mladí ľudia, k čomu chcú motivovať aj ostatných mladých a deti z rómskych komunít.

Následne boli pre deti a mladých so Spišského Štvrtku pripravené rôzne umelecké workshopy, ktoré prebiehali pod vedením mladých lídrov. Tí sa snažili prelomiť počiatočné bariéry a vytvoriť si k deťom prostredníctvom komunikácie cestu, ktorou by ich motivovali. Akcia dopadla veľkým úspechom nielen u všetkých zúčastnených detí a mladých, ale taktiež u všetkých rodičov, ktorých podpora pre deti vo vzdelávaní je veľmi dôležitá. Všetci zúčastnení prejavili záujem o organizované workshopy, rýchlo si nadviazali s mladými lídrami vzťah o čom svedčila aj následná pozitívna spätná väzba vo forme odkazov, ktoré deti písali na plagáty. Taktiež sme odprezentovali náš štipendijný program, v ktorom podporujeme nadané a šikovné rómske deti a mladých so sociálne slabších pomerov vo vzdelávaní sa a rozvoji svojho špecifického talentu. Dúfame, že sa nám podarí podporiť čo najviac mladých Rómov, ochotných pracovať na svojom rozvoji a tak im otvoriť dvere do lepšej budúcnosti.

Aktuálne sa snažíme rozvíjať naplno schopnosti mladých lídrov, aby mohli motivovať čo najväčší počet mladých Rómov na školách po celom Slovensku a ukázať im ako veľmi je dôležité na sebe a svojom rozvoji pracovať. Preto v tomto roku 2017 máme naplánovaných už viacero akcií v rôznych školách po celom Slovensku, kde čelíme problémom s rómskou sociálnou exklúziou.

Vďaka vašej podpore a darom cez Dobrú krajinu dávame životné šance a meníme osudy krôčik po krôčiku. Boli by sme nesmierne radi, keby ste sa stali našim darcom a podporili naše aktivity, ktoré dávajú šancu vytvoriť na Slovensku novú rómsku generáciu- vzdelanú, usilovnú, sebavedomú a hrdú.

Za Vašu podporu Vám zo srdca ďakujeme :)