Pozývame Vás: pozrieť si krátku reportáž o nás na TV Bratislava

Milí priatelia MOST-u,

pozývame Vás si pozrieť krátku reportáž o našom Dome sociálnych služieb – MOST, n.o., ktorú odvysielala TV Bratislava v rámci relácie Petržalských 13.
Ďakujeme moderátorke, pani Kristíne Baluchovej a samotnej TV Bratislava za ich čas a šírenie osvety o duševných poruchách.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 601,47 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Reportáž si môžete pozrieť tu: reportáž o Dss-MOST-e

Chceme, ľudí s duševnou poruchou, s nami a nie sami

Dss-MOST, n.o.