Morské prasiatko Adamko je obyvateľom špecializovaného zariadenia denného pobytu v Centre MEMORY n.o., kde spríjemňuje pobyt svojou prítomnosťou klientom s demenciou.

Morské prasiatko Adamko je obyvateľom špecializovaného zariadenia denného pobytu v Centre MEMORY n.o., kde spríjemňuje pobyt svojou prítomnosťou klientom s demenciou. Svoj domček má umiestnený v reminiscenčnej miestnosti, kde majú klienti možnosť byť s ním po celý deň v kontakte. Súčasťou jeho obydlia je aj košík so senom, nádoba s krmivom, ktoré klienti môžu kedykoľvek doplniť. Tým im pomáha byť aktívny a zároveň uspokojuje potrebu užitočnosti. Drobné zvieratko stimuluje spontaneitu verbálneho prejavu, vzbudzuje emócie radosti, pretože svojím pískaním sťahuje automaticky na seba pozornosť. Je nápomocné aj vtedy, ak sa človek cíti osamelo. Stačí ho položiť do lona a svojím teplým kožuchom zohreje ruky seniora. Stimulácia teplého kožúška môže vyvolať u človeka príjemnú spomienku na domáceho miláčika z jeho minulosti. Morské prasiatko Adamko je však sebavedomé zvieratko, pretože ak sa mu niečo nepáči napr. ho chcete prikryť, podskočí a dá signál, že je potrebná zmena. Tu je rada na seniorovi ako prasiatko opäť zaujme. Či mu podstrčí kúsok ovocia, či šalátu, alebo ponúkne konárik na obhrýzanie z jablone.

Život s "pánom Alzheimerom"
Chýba ešte 2 297,34 €

Život s "pánom Alzheimerom"

Centrum MEMORY

Život s pánom Alzheimerom je nepredvídateľný. Prichádza pomaly, nenápadne až napokon udrie v plnej sile. Pomôžte nám spomaliť jeho príchod včasnou diagnostikou a následnými tréningami pamäti pre seniorov s počiatočnými štádiami tejto choroby, ale i pre zdravých seniorov, ktorí si chcú schopnosti svojej pamäti uchovať.