Počas septembra budeme diskutovať o 4 témach približujúcich nám svet nepočujúcich – aký je a čo urobiť, aby bol prívetivejší?

Moje dieťa je nepočujúce – čo teraz? Pýtajú sa bezradní a prekvapení rodičia, keď je ich dieťaťu diagnostikovaná porucha sluchu. 95 percent detí so sluchovým postihnutí sa totiž narodí zdravým rodičom, ktorí nepoznajú svet nepočujúcich, nevedia, ako majú s dieťaťom komunikovať. Často netušia ani to, že včasná diagnostika a správna liečba už v prvých mesiacoch života zabezpečia, že dieťa plynule rozpráva a nezaostáva za rovesníkmi.

Kde však o tom nájsť viac informácii, na koho sa obrátiť, ako môžem s dieťaťom pracovať a pomôcť mu doma? Aj na tieto otázky sa bude snažiť odpovedať prvá zo série štyroch diskusií v Impact HUBe. Budeme sa rozprávať s hosťami:

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Miroslavou Zubovou, špeciálnou pedagogičkou a riaditeľkou súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktorá sa deťom so sluchovou poruchou venuje viac ako 20 rokov. Je garantkou programu Mobilný pedagóg, v rámci ktorého špeciálni pedagógovia, psychológovia a logopédi prichádzajú pomôcť priamo do rodín s nepočujúcim dieťaťom.

Ľubicou a Františkom Majtánovcami- rodičmi 3-ročného Martinka, ktorému bola ťažká porucha sluchu diagnostikovaná až v jednom roku života. Napriek tomu dnes rozpráva a je plne integrovaný v škôlke pre počujúce deti. Majtánovci zistili, ako je to možné docieliť aj u iných detí. V spolupráci s odborníkmi rozbiehajú portál NepocujuceDieta.sk, ktorý zásadne zjednoduší prístup k informáciám pre rodičov na Slovensku a ponúka možnosť poradiť sa s odborníkom alebo s ďalšími rodičmi.

Diskusia sa uskutoční v utorok 8.9. od 18:00 – 20:00 v Impact HUBe na Hviezdoslavovom námestí 20 v Bratislave. Podujatie moderuje Mirka Gúčiková, do posunkového jazyka tlmočí Milena Krajčírová. Vstup je voľný.

Diskusia je súčasťou kampane Nepočujúce dieťa, ktorej venujeme celý september. Utorkové večery budú patriť diskusiám na témy od ranej diagnostiky a liečby, cez prístup k umeniu a vysokoškolskému vzdelaniu až po predsudky a mýty, ktoré sa s nepočujúcimi spájajú. Bližšie informácie aj o diskusiách môžete nájsť na Facebooku.

Okrem toho zbierame financie na zriadenie Prvého detského audiocentra v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici. Podporiť ho môžete tu:

Ďakujeme!

Partnermi kampane sú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a GlaxoSmithKline. Ďakujeme!