Každou akciou na základných školách motivujeme množstvo detí a mladých ísť si za svojimi snami... ukazujeme im, že vzdelanie je cesta k lepšej budúcnosti a môže ňou vykročiť každý a pomôcť svojej komunite budovať generáciu mladých a vzdelaných Rómov.


Ďalšou úspešnou aktivitou v našom projekte Mladých rómskych lídrov bol tréning, ktorý sa uskutočnil 3.-5. marca v Bratislave. Na tomto tréningu sme naplánovali jednotlivé aktivity na základných školách na celý rok. Mali sme možnosť zistiť čo je to štruktúrovaný dialóg a stretnúť sa s dôležitými „dospelákmi“ podstatnými pre realizáciu advokačných aktivít projektu.

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.

Na úvod tréningu prebehla spätná reflexia na prvú aktivizačnú aktivitu mladých lídrov na Základnej škole v Spišskom Štvrtku, ktorá sa uskutočnila v decembri minulého roka. Mladí lídri vtedy zažili prvú skúsenosť s organizáciou aktivity na škole a teraz mali možnosť zhodnotiť svoje silné a slabé stránky, najsilnejšie momenty dňa, ale aj spoluprácu v skupine. Táto aktivita v mladých lídroch zanechala množstvo pozitívnej motivácie a chuti vrhnúť sa do ďalších projektov na ostatných školách.

Celým tréningom nás sprevádzala lektorka Janette Mazíniová Motlová. Mladí lídri si mohli vypočuť, čo ich čaká v tomto roku a ujasniť si aké úlohy, povinnosti a radosti majú ešte pred sebou. Po predstavení projektových aktivít medzi nás prišla sociologička Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Mladí lídri sa naučili ako klásť pri rozhovore správne otázky a na čo si pri zbere dát treba dať najväčší pozor. Počas diskusie sa ku nám pridala aj pani Jana Divincová za Výbor pre deti a mládež MPSVR SR. Spolu s pani tajomníčkou sme preberali úlohy výboru, jeho účel, ale aj to, ako sa naša organizácia a naši mladí lídri môžu do neho zapojiť. Mladí lídri sa dozvedeli, akým spôsobom bude výbor fungovať, kto sa ho môže zúčastniť a ako oni sami môžu prispieť svojimi podnetmi a skúsenosťami.

Po obede nás na tréning prišiel navštíviť aj Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý nám predstavil činnosť svojho úradu. Hlavným bodom diskusie bol poradný orgán pre mládež pri ÚSVRK, ktorý má vzniknúť v prvej polovici tohto roku. Diskutovali sme o tom, ako sa mladí lídri môžu zapojiť do tohto poradného orgánu a čo tam môžu priniesť. Na záver mali mladí lídri možnosť dávať splnomocnencovi otázky, ktoré ich najviac zaujímali a práve týmto spôsobom si štrukturovaný dialóg.

Počas dňa sa ku nám pridalo aj niekoľko médií, ktoré prišli robiť reportáže o projekte a zhovárali sa s lídrami, mentormi, projektovým tímom, ale aj lektormi a prednášajúcimi. Navštívil nás Denník N, Rádio Regina a Rádio Slovensko. Rozhovor Denník N: https://dennikn.sk/698564/dive-maky-bilancuju-zo-spevu-a-tanca-uz-vyrastli-teraz-je-to-o-novych-lidroch/. Pre Rádio Slovensko: http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/128108/trening-lidrov-dive-maky.

Práve vďaka Vám dávame mladým možnosť rásť a pomáhať vlastnej komunite na ceste za vzdelaním.

Vďaka vašej podpore a darom cez Dobrú krajinu dávame životné šance a meníme osudy krôčik po krôčiku. Boli by sme nesmierne radi, keby ste sa stali našim darcom a podporili naše aktivity, ktoré dávajú šancu vytvoriť na Slovensku novú rómsku generáciu- vzdelanú, usilovnú, sebavedomú a hrdú.

Za Vašu podporu Vám zo srdca ďakujeme :)