Zdieľajte ich s nami :)

3.marec je každoročne medzinárodným dňom sluchu. Pripomíname si dôležitosť sluchu a starostlivosti oň. Pri deťoch s poruchou sluchu je namieste opakovane zdôrazňovať nepodceňovanie podozrení rodičov, nachádzaní riešení včas, v dostatočnej miere a kvalite.

Zároveň iba pár dní uplynulo od 5. výročia založenia občianskeho združenia Nepočujúce dieťa.
Ťaháme to už 5 veľmi intenzívnych rokov!
Keď si dáme dovolenie zastaviť sa, vidíme s vďačnosťou, čo všetko sa za tú dobu podarilo. Prípadne čo všetko sme sa naučili :)

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 10 000 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Vďaka dobrým spolupracovníkom, ľuďom, ktorých sme cestou stretli a najmä vďaka vám.


Rečou faktov tých 5 rokov znamená napríklad:

  • 1 227 poradenstiev cez online poradňu a ďalšie stovky osobne, mailovo a facebookovo
  • 171 565 návštev webu nepocujucedieta.sk
  • 7 rôznych kurzov posunkov a séria 6 workshopov pre rodičov s viac než 60 absolventmi, čo spoločne tvorí viac ako 90h vzdelávania pre rodičov a priateľov detí s poruchami sluchu
  • 32 komunitných a 17 osvetových podujatí a stretnutí, 2 víkendové stretnutia aktívnych rodičov a 1 celoslovenské stretnutie pre viac než 40 rodín
  • desiatky dní na stretnutiach, okrúhlych stoloch, kongresoch pri hľadaní riešení pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu
  • tisíce hodín dobrovoľníckej práce viac než 30 ľudí
  • asi 65 nocí strávených nad finalizáciou grantov - 32 z nich úspešných, zrealizovaných a zúčtovaných
  • 240 sprevádzaní rodičov na vyšetrenia do zahraničia
  • desiatky väčšinou pro bono vzdelávaní v najrôznejších témach
  • množstvo odborných pomocníkov - PR, marketing, odborníčky z témy…..

a množstvo láskavých ľudí ako vy, našich darcov.


Ďakujeme, že ste v tom s nami - ako sme si zvykli hovoriť "až po uši…" Budeme vďační, ak budete našou podporou aj naďalej. Či už prostredníctvom 2% z daní, vašich darov alebo ako každodenní ambasádori detí s poruchou sluchu.

Ako sa takýmto každodenným ambasádorom stať?

Keď budete - ako napríklad naše dobrovoľníčky - prinášať svojmu okoliu, že už dávno sa nehovorí "hluchonemý", lebo dieťa s poruchou sluchu môže počuť a v mnohých prípadoch aj rozprávať. Alebo iným spôsobom komunikovať a plnohodnotne zdieľať svoj svet tomu vonkajšiemu svetu. Keď poviete svojim deťom, že spolužiačky s farebným "haló" za uškom sa netreba strániť, len k nej pri rozhovore byť otočené tvárou… To všetko znamená veľmi veľa.

Prípadne, ak poznáte rodiča nepočujúceho dieťatka - odporučte mu kurz posunkov, ktorý onedlho stúšťame.

Ako je to rečou pocitov?

To nám prinášajú a intenzívne pripomínajú mamy hľadajúce u nás podporu pre svoje dieťatko.

Dokážu neuveriteľné veci. Ich deti sú ešte malinké a už majú načítané dôležité informácie. Stávajú sa rovnocenným partnerom odborníkom, overujú si. Hľadajú niekoho s podobnou skúsenosťou, aby v tom neboli samé ony a neskôr ani ich deti.

Alebo naopak už zažili mnohé "nedá sa" a počuli o limitoch. Napriek tomu svojim deťom každý deň prinášajú postupné láskavé "dáš to".

Sme šťastní, že majú kde a ako nachádzať… Aspoň sčasti.

Obdivujeme ich vytrvalosť. Zrkadlí sa v nej láska k tomu malému klbku, či väčšiemu šidlu.

Avšak...

Sú si vedomé, že robia najviac ako sa dá? Nachádzajú vnútorný pokoj? Alebo ich poháňa neistota? Dokážu byť "len" mamou? Dať dovolenku bojovníčke, terapeutke, vyhľadávačke možností a taxikárke dieťaťa, ktorou sa stali? Sami sme to pri svojich deťoch nedokázali. Je také ľahké, vidieť to u iných...

A zrazu bum! Myšlienka. Veď ako OZtko robíme často to isté. Je toho ešte toľko, čo by sme chceli zlepšiť, zmeniť… Aby sa rodičom lepšie dýchalo, aby deti s poruchou sluchu dostali všetku potrebnú podporu. Väčšinou sa tak náhlime, že zabúdame oslavovať. Žonglujeme s desiatimi projektami naraz a zabúdame len tak byť.

Do ďalších piatich rokov si prajeme naučiť sa vnímať seba a svojich najbližších, oslavovať aj drobné úspechy, aby sme mali stále dostatok pokojnej energie na podporu ďalších.


V roku 2025 si povieme, ako nám to šlo :)