Mentori sú nevyhnutnou súčasťou našej práce a bez nich by náš štipendijný program nemohol fungovať. Za ich prácu im z celého srdca ďakujeme a sme šťastní, že spolu s nami pomáhajú tvoriť lepšiu generáciu. ​

Minulý víkend sme mali možnosť zorganizovať v rámci nášho štipendijného programu tréning mentorov Divých makov a zároveň teambuilding celého tímu, ktorý sa v takomto počte stretol po dlhšej dobe. Tréning sa uskutočnil v Kraľovanoch v Penzióne Rosnička počas krásneho jesenného víkendu plného slnka.

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.


Mentori sú pracovníci združenia, ktorí pracujú priamo s deťmi. Ich úlohou je rozvíjať osobnosť detí, ktorým sa venujú. Trávia s nimi čas, motivujú ich do ďalšieho štúdia a pomáhajú im riešiť možno komplikované životné situácie a problémy. Mentor je človek, ktorí so „svojim" dieťaťom či mladým človekom trávi pravidelne čas, buduje jeho charakterové vlastnosti, zdieľa s ním úspechy a strasti a monitoruje jeho progres počas školského roku.

Na našom školení sa stretávali zároveň pôvodný mentori, ktorých máme v tíme už dlhšie a noví mentori, ktorí začali vykonávať túto prácu tento školský rok. Tréning pozostával s viacerých teambuildingových aktivít a outdoorových hier, počas ktorých sme sa veľmi nasmiali, no nechýbali ani viaceré teoretické prednášky ohľadom správneho mentoringu a vedenia mladých a detí z programu Divých makov.


Stretli sa tu úžasní ľudia plní optimizmu a motivácie pracovať s mladými, zapojenými do programu Divých makov, a ktorí chcú prácu s mládežou posúvať vpred prostredníctvom mentoringu a ísť vzorom deťom a mladým. Byť súčasťou tohto tréningu bola pre nás obrovská radosť a určite si odnesieme mnoho pozitívnych zážitkov a kontaktov na skvelý kolektív mladých nadšencov pre prácu s deťmi a mládežou. Všetci naši mentori odchádzali plní nového nadšenia a pevne dúfame, že sme v nich posilnili tímového ducha a podobné akcie budeme vedieť organizovať pravidelne, keďže mentori sú nevyhnutnou súčasťou našej práce a bez nich by náš štipendijný program nemohol fungovať. Za ich prácu im z celého srdca ďakujeme a sme šťastní, že spolu s nami pomáhajú tvoriť lepšiu generáciu.

Práve vďaka Vám, našim darcom máme možnosť pomôcť a ovplyvniť osudy viacerých detí, podporiť ich na ceste za vzdelaním a posúvaním vpred svojej komunity. Vďaka vašej podpore a darom cez Dobrú krajinu dávame životné šance a meníme osudy krôčik po krôčiku. Boli by sme nesmierne radi, keby ste sa stali našim darcom a podporili naše aktivity, ktoré dávajú šancu vytvoriť na Slovensku novú rómsku generáciu- vzdelanú, usilovnú, sebavedomú a hrdú.

Za Vašu podporu Vám zo srdca ďakujeme :)