Čo pre Teba znamená priateľstvo? ... Čo to znamená pre claudiancov?

Pri príležitosti medzinárodného dňa priateľstva Claudianci odpovedali na otázku, čo pre nich znamená priateľstvo a koho považujú za kamaráta/kamarátku.

Okná do sveta
Chýba ešte 2 747,69 €

Okná do sveta

Claudianum

Mať možnosť sa začleniť, patriť do komunity. Mať možnosť budovať priateľstvá, získavať sociálne a pracovné zručnosti. Mať možnosť každý deň otvárať symbolické okná, prepájať svet zdravých a postihnutých. Pomôžme dať tieto možnosti.