Ako spájame deti so seniormi a čo sa pri tom všetci naučia.

Milí priatelia.

Je pravda, že sme sa dávnejšie neozvali z Centra MEMORY n.o., ale to neznamená, že sme zaháľali :)

Život s "pánom Alzheimerom"
Chýba ešte 2 297,34 €

Život s "pánom Alzheimerom"

Centrum MEMORY

Život s pánom Alzheimerom je nepredvídateľný. Prichádza pomaly, nenápadne až napokon udrie v plnej sile. Pomôžte nám spomaliť jeho príchod včasnou diagnostikou a následnými tréningami pamäti pre seniorov s počiatočnými štádiami tejto choroby, ale i pre zdravých seniorov, ktorí si chcú schopnosti svojej pamäti uchovať.

Jednou z našich aktivít, je spájanie našich klientov s deťmi. Vytvárame priestor na zdieľanie vedomostí a zručností medzi generáciami,čo vedie k podpore celoživotného a všestranného učenia všetkých zúčastnených a k udržiavaniu a rozvíjaniu medziľudských vzťahov a váženiu si jeden druhého.

Seniorom s demenciou sa tak naskytá príležitosť komunikovať s deťmi, hrať sa s nimi, čítať im, odovzdávať lásku, skúsenosti a porozumenie, ktoré deťom z rodín kde majú mladších starých rodičov, alebo nemajú vôbec , absentujú. Týmito aktivitami je možné docieliť opätovné zmobilizovanie vnútorných síl starších ľudí a ich osobnostného potenciálu, za účelom ich znovu zapojenia do aktívneho prežívania staroby. Seniori s demenciou vďaka takýmto stretnutiam získajú aspoň na pár hodín nové sociálne roly a naplnia si tak potrebu zodpovednosti, ako aj spoločenskej a individuálnej užitočnosti.

Takouto aktivitou bolo spoločné pečenie perníkov a vyrábanie sviečok na Vianoce.

Na to, aby sme takéto niečo mohli usporiadať, potrebujeme aj vašu podporu na nákup materiálu, čo v tomto prípade boli potraviny na pečenie a na výrobu sviečok, plasty z medového vosku a knôtové špagátiky. Odmenou bol krásne strávený predvianočný čas,sladký perníček na desiatu a šťastné úsmevy detí,ktoré si odnášali svoju sviečku domov.

Veríme , že sa niečo z tejto predvianočnej atmosféry prenesie aj na vás,ktorým prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov.