...pre deti s poruchou sluchu, lebo majú väčšiu šancu dostať pomoc včas. Pre ich rodičov, lebo ich budú vedieť rozvíjať a zažijú menej neistoty.

Pre nás je to začiatok práce, prvý - veľmi dôležitý krok. Tých krokov je ešte niekoľko, aby nepočujúce deti mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti. Pomôžme im spolu.

OZ Nepočujúce dieťa sme založili ako rodičia, ktorí si prešli cestu prekonávania poruchy sluchu s vlastným dieťaťom, spojili sme sa s odborníkmi a našimi skúsenosťami pomáhame iným rodičom. Hľadáme riešenia, ktoré pomôžu čo najväčšiemu počtu z týchto detí aj za súčasnej situácie.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,05 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Rodičia, ktorým pomáhame, nemajú s poruchou sluchu predchádzajúcu skúsenosť a väčšinou im nedokáže poradiť ani nikto z ich okolia. Systémová pomoc je nedostatočná, odborníkov je málo. Majú obrovskú motiváciu pomôcť svojmu dieťaťu, no zároveň prepadajú beznádeji, keď si uvedomia, že nevedia, čo majú robiť. Tento pocit sa im vracia aj neskôr na ich ceste. Ako dieťa rastie a prichádzajú nové výzvy. Vstup do kolektívu, výber školy, komunikácia so širším okolím, prijímanie vlastného znevýhodnenia…

Pomôžme im spoločne, aby v tom neboli sami, nemuseli tápať a dokázali svoje deti sprevádzať k plnohodnotnému zapojeniu sa do života.Čo sa nám doteraz podarilo a čo to znamená?

Vďaka 165 darom od vás sa Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí stáva realitou. Behom marca sme dosiahli cieľovú sumu kampane. 7000€ na Sprievodcu pre rodičov nepočujúcich detí - jeho tvorbu a doručenie do rodín. Aj vďaka vášmu daru sú rodičia detí s poruchou sluchu bližšie k podpore vo chvíľach neistoty po zistení diagnózy.

ĎAKUJEME!

Vyhrnuli sme rukávy a pustili sa sa do práce. Tak, aby pred koncom roka bol Sprievodca k dispozícií pre čo najviac rodičov.

Začiatok je kľúčový. Podporiť dieťa včas. Pokiaľ deti s poruchou sluchu dostanú potrebnú pomoc už od šiesteho mesiaca veku, majú veľkú šancu žiť v počujúcom svete. Zároveň vieme, že ďalšia cesta vie byť tiež poriadne kľukatá.

Hľadali sme preto odpovede na otázku: Čo vieme urobiť pre tie deti, ktoré rastú TU a TERAZ a systémovej pomoci sa nedočkajú? Odpoveď vidíme vo vytvorení záchrannej siete pozostávajúcej zo Sprievodcu, e-bookov, vzdelávania rodičov, poskytovania informácií a poradenstva cez nepocujucedieta.sk.


Čo je to Sprievodca? Aký bude?

Sprievodca pomôže rodičom zorientovať sa v problematike nepočutia ich dieťatka, poskytne potrebné informácie o možnostiach riešenia poruchy sluchu. Predstaví dôležitých živých sprievodcov z radov lekárov, nelekárov i rodičov, nápomocných na ďalších úsekoch ich cesty. Umožní tiež získať kontakty na odborníkov, ďalšiu literatúru a zistiť, akými rôznymi spôsobmi rozvíjať svoje dieťa už od raného veku. Rodič spozná fakty a mýty o poruche sluchu, nájde v ňom inšpiratívne príbehy, citáty a pohľady iných rodičov. Sprevádzať ho budú ilustrácie, fotografie a na konci nájde aj checklist a Desatoro uškového rodiča.

Bude to hlavne Príručka od Rodiča pre Rodiča.

Veríme, že vďaka týmto informáciám a inšpirácii bude mať rodič možnosť, vo svojej zdanlivo beznádejnej situácii, uvidieť svetlo na konci tunela. Zistí, že vďaka včasnej a cielenej pomoci môžu so svojím nepočujúcim dieťatkom objavovať čaro zvukov a komunikácie.

To však neznamená, že ju nemôžu čítať aj starí rodičia či priatelia :) Signály nasvedčujú, že prínosný bude Sprievodca aj odborníkom a budúcim odborníkom pri nachádzaní spôsobov, ako o nepočutí hovoriť jednoducho a zrozumiteľne.


Prečo je Sprievodca dôležitý? A prečo je to len začiatok?

"Skoré zistenie diagnózy. Absolvovanie potrebných vyšetrení v potrebnej kvalite. Opakované nastavovanie vhodných načúvatiek či kochleárnych implantátov. Pravidelná práca na rozvoji počutia a komunikácie - ideálne s odborníkom dostatočne často, s doplnením každodenného tréningu s rodičmi. Všetko spoločne umožní dieťaťu nezmeškať čas, kedy mozog je plastický. Umožňuje plné rozvinutie počutia, komunikácie, reči a tým neskôr aj čítania s porozumením, abstraktného myslenia. Dieťaťu dávame kľúč k možnosti plnohodnotne sa zapojiť do života v spoločnosti." toto má na mysli Fero Majtán, keď hovorí o ceste do počujúceho sveta.

Sprievodca je akousi mapou tejto cesty s vyznačenými zástavkami, ktoré rodič uvidí po zistení diagnózy. Pomôže mu získať kontrolu nad situáciou, uvidí svoje napredovanie.

Bude odpoveďou na prvotnú potrebu komplexných informácií po zistení diagnózy. E-booky sú doplnením. Sú to vysvetlivky, návody ku konkrétnej aktuálnej zastávke. Podrobnejšie informácie na mieru situácií, ktorú rodič s dieťaťom prežíva.

Veríme, že spolu so vzdelávaním môžu byť odpoveďou na ďalšie tápania rodičov, ktoré prichádzajú pri nasledujúcich míľnikoch života dieťaťa. Rodičia tu nájdu kompletný balíček informácií a tipov pre novú situáciu dieťaťa a rodiny.

Osobnejší prístup umožňujú vzdelávacie kurzy pre rodičov. Zatiaľ organizujeme kurzy posunkov prispôsobené potrebám rodičov malých detí pre začiatočníkov i pokročilých a kurz o špecifikách cesty k počutiu a reči u deti s poruchou sluchu - oba v Bratislave. Pri ich realizácii myslíme aj na vytváranie metodík a pomôcok, aby boli pripravené na spustenie v ďalších mestách Slovenska.


Ďakujeme, že ste v tom s nami až po uši :)))