V deň svojich narodenín, 5. 5. 2019 budem bežať maratón v Prahe. Pobežím, aby som podporil projekt Omama. Deti žijúce v generačnej chudobe tak môžu dostať šancu na lepší život. Budem Vám úprimne vďačný, ak ma podporíte a namiesto fľaše či bonboniéry prispejete na dobrú vec.

Milí priatelia,

v nedeľu, 5. 5. 2019 pobežím maratón v Prahe a Vy môžete bežať so mnou. Asi je to osud, keďže sa maratón beží v mojom rodnom meste, presne v deň mojich narodenín.

Namiesto narodeninových osláv chcem týmto behom podporiť dobrú vec.

Budem si veľmi vážiť, ak ma podporíte a prispejete na projekt Omama. Dáme tak spolu šancu chudobným deťom na lepší život.

Ak sa narodíte do generačnej chudoby, veľmi pravdepodobne budete zle prospievať v škole a následne máte len malú šancu úspešne sa uplatniť v pracovnom živote. Vaše deti sa tak znovu narodia do biedy. Na Slovensku sa tento problém najvýraznejšie týka vylúčených rómskych komunít. Výskumy ukazujú, že pripravenosť detí na školu a ďalšie štúdium stoja na potenciáli, ktorý vzniká v kľúčovom období raného detstva (0-3 roky). Projekt Omama sa zameriava presne na túto oblasť.


Viac o projekte tu.

Ďakujem.


Libor Láznička