Haló, haló priatelia! Podávame hlásenie z nezábudkovej planéty, presnejšie zo seneckej oázy radosti pre naše znevýhodnené malé aj veľké deti. Ste tam? Máme za sebou obdobie, ktoré bolo od začiatku roka bohaté na malé aj veľké udalosti. Typické pre život je, že sa radostné veci striedajú s menej radostnými. Napriek tomu nás optimizmus neopúšťa, lebo naším heslom je žiť pre prítomnú chvíľu.

Za uplynulých pár mesiacov náš život bežal v zabehnutých koľajach. Bežné denné terapeutické činnosti, ktoré sú veľkým benefitom pre každého z našich členov a prinášajú im aj veľkú radosť zo života. Kreatívne činnosti sú na programe každý deň, ale aj muzikoterapia so špeciálnymi hudobnými nástrojmi, viaczmyslová terapia snoezelen, kyslíková terapia, masáž manuálna aj andulačná, bazálna stimulácia, cyklistický trenažér Thera Tigo, cvičenie všetkého druhu a samozrejme hravé učenie. Po dlhej zime môžeme byť každý deň na slniečku na dvore, kde prichádza na rad trampolína, pieskovisko, šmykľavka, trojkolesové bicykle a kolobežky. Pravidelnou súčasťou nášho každodenného života sú aj oslavy narodenín. Rituály gratulácií a spoločného spevu oslávencovi sú pre našich silným momentom. Vo februári sme tu mali aj karneval. Je to veľmi vzrušujúca udalosť, ktorú veľmi očakávajú všetci bez rozdielu. Takéto udalosti sú príjemné pre všetkých bežných ľudí a pre tých, ktorí sa bez pomoci nezaobídu, sú dlho žiariacimi chvíľkami radosti. Pripravujeme naše vystúpenie ku dňu matiek, ktorá je pre nás jednou z najdôležitejších udalostí roka. Nacvičujeme kultúrny program, tanečné vystúpenie, piesne, aby sme mohli potešiť srdcia našich obetavých mamičiek. V lete plánujeme výlet do Malkia ZOOparku.

Posledný polrok bol pre nás veľmi náročný práve v tom, že nás navždy opustili 3 členovia. 16 ročný Andrej, 13 ročná Linda a pred pár dňami 27 ročná Nikolka.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Pre nás v Nezábudke je v týchto chvíľach veľmi náročné byť profesionálny a nad vecou. Treba sa predsa venovať tým ďalším, živým, ale.. zovreté hrdlo nepustí. Smútime a preciťujeme bolesť rodiča, ktorý stratil dieťa, ktorému obetoval všetko. Ku každému klientovi nás viažu silné väzby, lebo si myslíme, že to je pre nich bytostne dôležité. Naša práca je v takýchto chvíľach dvojnásobne náročná. Napriek existenčným problémom, do ktorých zariadenia nášho typu uvrhla novela zákona o sociálnych službách platná od 1.1.2018. Napriek verejným vyhláseniam predstaviteľov nášho rezortu máme stále väčšie problémy s udržaním chodu zariadenia. Napriek zväčšenej administratíve a zlej finančnej situácii, s ktorou sa boríme stále viac a viac myslíme v prvom rade na ľudí, na človeka, na ich rodiny a preťažké osudy.

S Vašou podporou sa nám pracuje ľahšie.