Aj za hluchoslepých mladých Majákovcov budú bojovať bežci na súťaži Tvrďák 2015 v Košiciach. Finančné príspevky získané prostredníctvom tejto akcie využijeme na realizáciu najobľúbenejšej aktivity našich mladých - na arteterapiu.

Hluchoslepí ľudia vyjadrujú prostredníctvom arteterapie svoje pocity, emócie, túžby a sny. Vždy sa tešia na dni, kedy do Maják-u zavíta náš obľúbený Helmut a dá im šancu slobodne tvoriť a vyjadriť to, o čom nedokážu hovoriť, čo nevedia vyjadriť posunkami.

Juraj si v poslednej dobe vybral tvorbu obrazov, ktoré sa dajú aj ohmatať - najprv si pripraví podklad a potom na neho lepí rôzne predmety, ktoré vystupujú do priestoru. Jeho obrazy sú vačšinou romanticky ladené a vyjadrujú túžbu po nehe, objatí, dievčenskom záujme o jeho osobu, ... po čistej láske. Juraj nepoznal teplo rodinného krbu, matkinej láskavej náruče a otcových pevných dlaní. Aj preto sa v jeho obrazoch odrážajú motívy rodiny a často aj krídla, ktoré dokážu človeka uniesť kdekoľvek a za kýmkoľvek...

Darujme hluchoslepým farebný život
Chýba ešte 1 700 €

Darujme hluchoslepým farebný život

Maják n.o.

Predstavte si svoj život v tichu a tme. Taký je život mladých hluchoslepých, ktorým sa na Slovensku špeciálne venujú na jedinom mieste. V Majáku pri Košiciach.

28. 6. 2015 sa v Košiciach v stredisku Kavečany bude konať súťaž Tvrďák 2015.

Prvá výhra 250 eur je podmienená najvyššou vyzbieranou sumou cez www.dobrakrajina.sk v čase 15.-26.6.2015. Ak podporíte náš projekt týkajúci sa arteterapie a vytvorenia autentických knižiek, ktoré budú zachytávať časť životného príbehu každého z Majákovcov, pomôžete nám uchádzať sa o túto výhru.

Ak nás chcete stretnúť naživo, vidíme sa na Tvrďákovi v Košiciach, kde budeme mať odvážneho bežca aj z našich radov! Najrýchlejší bežec pretekov prihlásený do nášho tímu Maják n.o. nám môže priniesť druhú výhru 250 eur.

Viac informácií tu: https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/kto-bude-naj...


Majákovci