Život je zmena a zmena prináša veci radostné aj smutné. Leto sme začali v Depaul Slovensko v nových priestoroch z čoho máme veľkú radosť. Na druhej strane sme smutní, že sťahovaním tiež končí jedna etapa nášho života.

V júni 2015 sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú časť Nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Tešíme sa z úžasných nových priestorov nocľahárne. Veľké biele steny a lesknúce sa podlahy nás stále napĺňajú radosťou. Netrpezlivo čakáme už len na posledný papier a tešíme sa, keď tam konečne začneme sťahovať postele a tieto priestory začnú využívať prví klienti.

V starej časti budovy zostane nízkoprahová časť nocľahárne, ktorú využívajú najmä ľudia pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Veríme, že rozdiel v ubytovaní bude dostatočne silným lákadlom aby sa klienti chceli presunúť do novej časti.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Nové miestnosti v zrekonštruovanej nocľahárni.

Konečne budeme mať dosť aj spŕch a toaletných zariadení


Začiatkom tohto mesiaca sme sťahovali do nových priestorov aj Útulok sv. Lujzy de Marillac. Dočasne nás prichýlila VŠ sv. Alžbety a Útulok sv. Lujzy je teraz v priestoroch hneď vedľa vládneho paláca. Klienti sa tešia z nových izieb a pekného priestoru, ale je im smutno za posedením v starej záhrade, ktorú si sami upravili a ktorú mali tak radi.

„Sme radi, že máme tieto nové priestory, ale za naším starým útulkom je nám smutno. Prežili sme tam sedem rokov a zažili sme tam veľa pekného aj smutného " hovorí Ľubka, manažérka útulku. „Včera som sa bola pozrieť na starom mieste a skoro som sa rozplakala. Tá zvláštna budova sa mi spája s tvárami konkrétnych ľudí a keď vidím ako to búrajú, mám pocit akoby s budovou odchádzali aj spomienky na tých ľudí".

Budova, ku ktorej nás viaže toľko spomienok pomaly mizne.

Na novom mieste sa už pomaly zabývali a možno aj objavili spôsob, ako nahradiť záhradu útulku. „Pred budovou máme park, cez ktorý denne prechádza množstvo ľudí, ale ktorý je zanedbaný. Už rozmýšľame, že ho vyčistíme a začneme sa oň pravidelne starať" pokračuje Ľubka.

Ak by ste mali voľný čas a chuť nám pomôcť, radi Vás privítame. Hľadáme dobrovoľníkov do Útulku sv. Lujzy aj do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Záujemci nás môžu kontaktovať na info@depaulslovensko.org

Ďakujeme za Vašu skvelú podporu a tešíme sa, že ste v tom spolu s nami. Ľudia bez domova Vašu pomoc stále potrebujú.