Aj vďaka Vašim darom sme mohli zakúpiť prvú časť pracovných topánok pre ľudí bez domova, ktorí čistia naše ulice.

Včera klienti opäť upratovali, ale už všetkých 20 klientov pracovalo v teplých a nepremokavých pracovných topánkach. Navyše dostali aj nové ponožky, tak nálada medzi nimi bola výborná.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 9 365,26 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Ďakujeme a veríme, že už čoskoro vyzbierame plnú sumu. Potrebujeme ešte 400 eur.