​Aj vďaka Vašim darom sme mohli zakúpiť prvú časť pracovných topánok pre ľudí bez domova, ktorí čistia naše ulice.

Aj vďaka Vašim darom sme mohli zakúpiť prvú časť pracovných topánok pre ľudí bez domova, ktorí čistia naše ulice.

Včera klienti opäť upratovali, ale už všetkých 20 klientov pracovalo v teplých a nepremokavých pracovných topánkach. Navyše dostali aj nové ponožky, tak nálada medzi nimi bola výborná.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Ďakujeme a veríme, že už čoskoro vyzbierame plnú sumu. Potrebujeme ešte 400 eur.