V dňoch 19. až 23. augusta 2019 sa v priestoroch nášho zariadenia uskutočnil letný denný tábor pre deti s autizmom. Tábor bol určený pre deti od 7 do 12 rokov. Celkovo sa tábora zúčastnilo 7 detí. Všetci účastníci tábora boli chlapci. Deťom sa venovalo päť odborných pracovníčok a dvaja dobrovoľníci.

V pondelok, hneď ako sme sa s deťmi zoznámili, sme si užili rôzne senzorické aktivity (box s kinetickým pieskom, penou na holenie, škrobom a potravinárskou farbou či rôznymi strukovinami). Pekné počasie sme využili aj na menší peší výlet na Slavín.

Pre rodičov bez rodičov
Chýba ešte 4 450,1 €

Pre rodičov bez rodičov

Autistické centrum Andreas

Pár hodín bez detí? Rodičia autistických detí takúto možnosť nemajú často. Ale aj oni občas potrebujú načerpať nové sily. Za vašich 10 eur sa môžu o deti s autizmom odborne postarať odborníci v Autistickom centre Andreas.

Ďalší deň sme navštívili bratislavských hasičov na Radlinského ulici, ktorí nám ochotne ukázali svoju techniku a najmä autá. Deti si mohli vyskúšať nielen záchranársku plošinu, ale aj strihanie hydraulickými nožnicami. Taktiež vyskúšali prúdnicu a niektorí sa povozili aj na záchranárskych nosidlách.

V stredu sme sa vybrali na celodenný výlet na Železnú studničku, kde sme si spravili piknik. Najväčšou zábavou bolo hľadanie stratených vajíčok, v ktorých sa nachádzala sladká odmena. Cestou späť sme sa zabavili na preliezačkách.

Štvrtok sme strávili v ZOO. Deti najviac zaujal lev, biely tiger a opice. Tí odvážnejší zašli dokonca aj do dinoparku pozrieť sa na pradávne stvorenia...

Posledný deň bol oddychový. Ale nezaháľali sme. Vybrali sme sa na plaváreň do Rače. Vo vode sme sa do sýtosti vyšantili a príjemne unavení sme sa vrátili naspäť do centra Andreas.


Tábor sme zakončili odovzdaním diplomov, kde sme každému osobitne napísali, v čom sa počas tábora dokázal prekonať. Zvlášť ďakujeme spoločnosti Expodom, ktorá nám darovala party stan. Stan poskytoval nám, ako aj deťom počas celého týždňa potrebný tieň a úkryt pred augustovým horúcim slnkom.

Denný tábor bol financovaný z individuálnych príspevkov na náš projekt na Dobrej krajine. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.


Napísali Anna Kudjaková a Lucia Gvozdjáková