Rovnako ako ostatným deťom, končia letné prázdniny aj tým našim. My dúfame, že sme im dokázali sprostredkovať množstvo nových, nezabudnuteľných zážitkov.

Aj vďaka vašej finančnej podpore cez portál Dobrej krajiny sme mohli našim deťom s neľahkým životným osudom ponúknuť bohatý program plný nových zážitkov.

Spolu s nimi sme navštívili ZOO v Bojniciach - kde sme spoznali mnoho rozličných druhov zvierat, Zveropark v Žarnovici - kde sme na vlastné oči videli raritné a krásne nórske Soby, boli na letnom tábore na Duchonke - kde deti získali mnoho nových kamarátov a zažili neopakovateľnú zábavu, navštívili kúpaliská - kde sme chytili letný bronz :-) a chodili na rôzne výlety v blízkom aj širšom okolí mesta Nitry.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 455,57 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

V tomto článku by sme sa s Vami radi podelili o to, ako tieto výlety s možnosťou pozitívneho zážitku pôsobia na deti umiestnené u nás v Centre pre deti a rodiny Centra Slniečko n.o. :-)

V predchádzajúcom článku sme opisovali citovú depriváciu a tiež spôsob jej prekonania. Proti citovej deprivácii vieme čiastočne bojovať práve sprostredkovaním pozitívnych zážitkov, ktorými postupne, spoločne nahrádzame negatívne zážitky získané v pôvodnom domácom prostredí.

Človek je spoločenský tvor, ktorý sa citlivo formuje počas celého života, avšak najvýraznejším spôsobom práve v období detstva a dospievania. Formuje ho prístup rodičov, súrodencov, kamarátov, vrstovníkov a všetkých ľudí v jeho najbližšom okolí. Pokiaľ nedostane dobré základy, je tým ovplyvnená kvalita jeho celého života. Do nášho Centra sa dostávajú väčšinou deti, ktorým tieto dobré základy chýbajú, teda musíme začínať úplne od začiatku. Uvedieme príklad, fyzický vek dieťaťa pri umiestnení je 14 rokov ale jeho emocionálny vek je pozastavený niekde na úrovni 10 rokov. Jednoducho zo svojej primárnej sociálnej skupiny, rodiny, nedostal dostatok podnetov na správny vývoj. Našou úlohou je tento jav identifikovať, individualizovať prístup k tomuto dieťaťu a zvoliť správne metódy vhodné k náprave. Najdôležitejšie je mu poskytnúť dostatok podnetov aby sa mohlo odpútať od svojej minulosti a pokračovať presne tam kde sa prestalo emocionálne vyvíjať. Na to aby sme to dosiahli musíme dieťa zaujať, zaujmeme ho len tým, že ho činnosť, aktivita bude baviť a teda vytvoríme určitý silný emocionálny zážitok, ktorý si prepojí s pozitívnou emóciou. Pozitívne emócie a z toho vyplývajúce pozitívne zážitky následne tvoria základ pozitívnych prejavov a celkového pozitívneho správania všetkých detí.

"Detské záchvaty hnevu nie sú zlým správaním. Je to len vyjadrenie emócií, ktorých je na detské plecia priveľa. Netrestajte ich preto. To, čo vaše dieťa v tú chvíľu potrebuje je SÚCIT, BEZPEČIE a MILUJÚCU NÁRUČ, do ktorej sa môže ponoriť."
(Rebecca Eanes)

Ďakujeme, že nám pomáhate v procese tejto neľahkej zmeny. Bez Vás by sme to určite nezvládli. :-)