Narodil sa a zostal sám. Matka dala súhlas na adopciu, narodil sa v režime utajeného a anonymného pôrodu či bol nájdený v Hniezde záchrany. Malý Kukulík.

„Neviem nič o mojom narodení. Viem len dátum a miesto a viete, mne sa s tým dátumom spája to, že som tam zostala sama.“
19-ročná Iveta, adoptovaná ako 5-mesačná.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Tento rok vznikol v Banskej Bystrici vďaka nápadu a spolupráci viacerých osôb Kufrík pre Kukulíka. Kufrík (detský kufrík) obsahujúci noviny z dňa, kedy sa narodilo opustené dieťa, list sestričky, ktorá dieťa držala na rukách, podbradník s výšivkou od maminy, ktorá kufrík zakúpila (dobrovoľníčka Návratu), pamätník zo spomienok viacerých ľudí, ktorí mysleli a starali sa o „opustené“ dieťa v prvé dni jeho života (sestričky a pracovník Návratu).

Kufrík je dôkazom, že dieťa, ktorého maminka dala súhlas na adopciu, nebolo prvé dni života na svete samé. Obsahuje spomienky a mená konkrétnych ľudí, niekde sú vhodne doplnené aj ich fotografie. Obsah kufríka tak vypĺňa informačné prázdno, ktoré zvyčajne vzniklo medzi narodením dieťaťa a jeho presunom do detského domova alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov a tým môže v budúcnosti zmierniť „smutné vákuum“ v duši dieťaťa, či dospievajúceho s takýmto príbehom.

Všetky veci a texty v kufríku sú robené s veľkou citlivosťou voči dieťaťu, mnohé sú dokonca v jazyku detí, čo umožní adoptívnym rodičom citlivú komunikáciu o prvých dňoch života dieťaťa.


Kufríky budú pod metodickým vedením našej kolegyne Danky Žilinčíkovej, sociálnej poradkyne a terapeutky Centra Návrat v Banskej Bystrici robené vždy na mieru konkrétneho dieťaťa, ktoré po narodení zostali opustené.
Aby vedelo, že im na ňom viacerým ľuďom záležalo. A záleží!

Ďakujeme, že aj vy ste jednými z nich! A pomáhate malým Kukulíkom ako je vo vašich možnostiach.

Mgr. Lucia Žiaková, psychologička Centra Návrat v Banskej Bystrici

Projekt KUKUKU (Kufrík pre Kukulíka – pre opustené dieťa) je od júna 2016 iniciatívou Centra Návrat v Banskej Bystrici a spoločným projektom viacerých aktérov. Prepája nielen náhradného rodiča alebo opatrovateľa s prijatým dieťaťom, ale aj odborníkov, ktorým osobitne ďakujeme - rezort zdravotníctva (pracovníkov neonatologickej kliniky), laickú ľudskú pomoc (dobrovoľník Návratu), s rezortom sociálnych vecí (oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri ÚPSVaR a akreditovaný subjekt – Návrat, o. z.), s rodinou, ktorá preberá zodpovednosť za dieťa (budúci osvojitelia). Projekt podporuje aj sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka, ktorá od roku 2009 funguje z iniciatívy Návratu na pôde Banskej Bystrice a má za cieľ poskytnúť citlivú a prepojenú odbornú a laickú pomoc pre zraniteľné skupiny tehotných žien a ochrániť tak novorodencov pred ranou traumou z opustenia.