Našu organizáciu určite poznáte. V nasledujúcom článku by sme Vám radi priblížili ako funguje a komu pomáha jedno z našich pracovísk - „Centrum pre deti a rodiny"(CpDaR)

Napriek preferovanej humánnosti a vyspelosti dnešnej doby, je mnoho detí, ktoré trpia na tele a tiež na duši. Väčšinou je to násilie, ktoré je nám skryté, odohráva sa za zatvorenými dverami alebo menej často, násilie, o ktorom vieme, máme ho na očiach. Násilie často pochádza zo strany rodinných príslušníkov. Mnohí sa pýtame ako je to vôbec možné, ako im to môžu robiť? Na tieto otázky sú odpovede, avšak nikdy nie sú ospravedlnením pre tých, ktorí páchajú násilie.

Nevšímavosť, krutosť, zanedbávanie, bitky, hádky, krik. Deti zakrývajú svoju bolesť, nevedia ju spracovať tak ako dospelí. Niektoré z nich si myslia, že je normálne trpieť, keďže nezažili iný vzor správania a poznajú len túto verziu fungovania svojej vlastnej rodiny.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 455,57 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

„Centrum pre deti a rodiny", Centra Slniečko n.o.

Sme tím odborníkov, ktorí pracujú nielen ako profesionáli, ale tiež aj ako empatickí ľudia. Staráme sa o výchovu detí, ponúkame špeciálno-pedagogický prístup, sociálnu prácu, psychologickú pomoc a starostlivosť. Ďalej zabezpečujeme prevenciu a intervenciu v školských a rodinných podmienkach. V rámci výchovnej činnosti sa taktiež snažíme vytvárať deťom program v podobe rôznych záujmových činností, športových, kultúrnych a rekreačných aktivít, a tiež prihliadame na osobné potreby detí, ktoré môžu zahŕňať aj prejavy náboženského vyznania.


V prípade ak je to možné, pracujeme aj s rodinou dieťaťa s cieľom upraviť pomery tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do starostlivosti svojich rodičov. V prípade, že sa rodičia nevedia, nechcú alebo nemôžu o dieťa starať, hľadáme možnosti v širšej rodine a u dieťaťa blízkych osôb. Ak sa ani takéto osoby nenájdu, realizujeme s dieťaťom prípravu na náhradu rodinnú starostlivosť formou pestúnskej starostlivosti.

Kto berie našu prácu len ako zamestnanie, zvyčajne s nami dlho nevydrží. Ale ten, kto si túto prácu vybral ako povolanie - životné poslanie, tvorí plnohodnotný článok nášho tímu podpory každého dieťaťa, ktorému v CpDaR pomáhame vysporiadať sa s nepriazňou svojho osudu.

Naše deti si často nevedia poradiť samé a preto sme tu my, aby sme mu zabezpečili ochranu, pomoc a láskyplnú podporu v jeho ťažkej situácii, aby sa mohlo neskôr v rámci možností zaradiť do sociálneho života.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore robíme svet detí krajším!

Tím „Centra pre deti a rodiny", neziskovej organizácie Centrum Slniečko :-)