Hľadať porozumenie i dorozumenie k tomu, prečo fungujú takto, je neľahké. Neraz musíme na rôznych miestach vysvetľovať veľa o chudobe, dokonca generačnej, o cyklickom opakovaní tých istých „chýb". Sú to chyby? Môže dať niekto to, čo nedostal? A ak rodič môže dať len nejaké percentá z toho čo od neho očakávame, kto doplní ten zvyšok tak, aby rodina ostala spolu?

Ak sa podarí odborníkom aj laikom spolu vyladiť a vytvoriť podpornú sieť pre ohrozenú rodinu, ostanú spolu. Ak nie, ostanú deti bez dennodenného kontaktu s rodičmi. Trauma z odlúčenia má vážne dôsledky pre ďalší zdravý rozvoj dieťaťa.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Tak poďme spolu do toho. Poďme tie vzťahy udržiavať, aby nebolo treba nadväzovať nové, na ktorých sú už uzlíky po roztrhnutí.

Ako sa nám to darilo minulý rok aj vďaka vašej podpore?

  • pomáhali sme 168 rodinám v kríze, z čoho bolo v tomto roku 50 nových rodín, naše služby mali dopad na 412 detí
  • organizovali sme pravidelné stretnutia spolupracujúcich odborníkov v Bratislave a Žiline, zorganizovali sme seminár o prevencii odoberania najmenších detí Keď sa narodíš, máš žiť v rodine II, na ktorom sa zúčastnilo 80 účastníkov
  • pripravili a realizovali sme 3 víkendové pobyty pre rodiny v ohrození, ktorých sa zúčastnilo 16 rodín
  • sprevádzali sme 12 žien obdobím tehotenstva, aby sme predišli odňatiu ich detí do detského domova a aby sme predišli opusteniu dieťaťa, teda tzv. prvému násiliu, ktoré býva spáchané na dieťati (podľa WHO)

Za týmito číslami sa skrývajú príbehy rodín a našej práce s nimi. Vybrali sme pre vás jeden z mnohých, ktorý nám prináša veľkú radosť:

„Pracujeme s veľmi mladou maminou a jej dvoma deťmi, z ktorých jedno mala už ako 14-ročná. Počúvame ju, oceňujeme, podporujeme, diskusiami usmerňujeme. Sprostredkovali sme jej tiež pomoc inej osoby, skúsenej mamy, ktorá jej odovzdáva svoje skúsenosti a zručnosti mamy. Azda vďaka tomu všetkému si viac verí, učí sa, stojí pevnejšie na nohách, vie si vypýtať, čo potrebuje. Začala sa viac venovať deťom, sama, snaží sa im byť lepšou mamou. Viac sa s nimi hrá a trávia spolu viac spoločného a hlavne spokojného času." Júlia Šimeková, psychologička Centra Návrat v Žiline

Viac si môžete prečítať v našej novej správe za rok 2016.

Ďakujeme, že ste s nami!

Evelýna Teťáková
sociálna poradkyňa Centra Návrat v Banskej Bystrici