Spoznávanie samého seba...vyjadrovanie túžob a snov. Ako? Bez slov... Arteterapia - to je viac, ako len kreslenie či modelovanie z hliny. V našej práci je to cesta pre posilňovanie vzťahov s deťmi a mládežou, ktorým sa venujeme v nízkoprahových programoch. Je pomocníkom pri vyjadrení radostí i obáv, ktoré inak zostávajú skryté hlboko pod povrchom. Môže obohatiť život každého človeka a my by sme sa radi podelili s inými organizáciami o naše skúsenosti s ňou...

Dvere sú pre všetkých otvorené

Princípy našej dlhoročnej práce (pôsobíme od roku 2000) sú postavené na koncepte tzv. nízkoprahových programov pre deti a mládež.. Tieto programy búrajú prekážky, sú anonymné, dieťa si môže vybrať či a kedy do nízkoprahu príde. Je na jeho/jej rozhodnutí zapojiť sa do ponuky aktivít, môže prísť s vlastným nápadom a pracovníci mu ho pomôžu zrealizovať. Dôležité však je, že pracovníci (z pomáhajúcich profesií – sociálna práca, psychológia a pod.) majú nízkoprahové naladenie – že prijímajú dieťa také aké je, bez neadekvátnych očakávaní či neproduktívneho moralizovania., Podstatné tiež je, že sme práve tam, kde sa mladí ľudia zdržiavajú – v teréne a mládežníckych kluboch priamo v komunitách. Sme tu pre nich s ponukou voľnočasových ako i odborných poradenských služieb. Tiež doučovanie, Realizujeme predškolskú prípravu, organizujeme komunitné akcie, pomáhame rozvíjať sociálne zručnosti.

Mládež (z) ulice
Chýba ešte 2 954,84 €

Mládež (z) ulice

Mládež ulice

Skúste sa na pár chvíľ vrátiť do obdobia svojho detstva a dospievania. Spomeniete si na letné zážitky, čas strávený so spolužiakmi či dôležité rozhodnutia, pred ktorými ste stáli. Isto vo Vašom živote hrali dôležitú rolu rodičia, no možno tu boli aj ďalší dospelí, ktorí vás inšpirovali a posunuli. Učiteľ, tréner, vedúci krúžku či kňaz – človek, ktorý Vám rozumel.

Prečo arteterapia?

Tvorivosť a umelecké aktivity nám vždy otvárali dvere k detskej duši. Cez kreslenie, modelovanie, koláže a iné tvorivé činnosti sa nám darilo budovať vzťah, rozvíjať kreativitu a fantáziu. Išli sme však ďalej. Naše kolegyne absolvovali dvojročný akreditovaný arteterapeutický výcvik a umenie a jeho použitie pri práci s klientom začalo dávať aj hlbší zmysel. Obrázky a výtvory zrazu neboli „iba" produktom, proces tvorby bol bohatší o nové symboly i pohľady, mohli sme s dieťaťom komunikovať na inej úrovni. Aj bolestivé, ťažké momenty z ich životov sa dali dať na papier bez toho, aby sa o nich muselo hovoriť slovom. O témach, ako rodičia na mňa nemajú čas či otec vo väzení. O kriku doma, o trápeniach v škole. To všetko boli témy, ktoré papier zniesol. Arteterapia sa nám v našej organizácií veľmi osvedčila. Nie sú to tvorivé dielne ani výroba umeleckých produktov a robiť by ju nemal niekto, kto výcvik v nej nemá ukončený. Cieľom je cesta, proces tvorby a to, ako sa v nej človek – klient cíti a, čo v ňom tvorba vyvoláva.

Nielen pre „našich", ale aj pre „vašich"

Občianske združenia mávajú ťažkosti so zháňaním prostriedkov na chod svojich aktivít. Každé z nich by určite rado doprialo inovatívne typy služieb svojim klientom, ak by na to mali možnosť. Bohužiaľ, nie vždy majú na tento typ aktivít zdroje. A to by sme radi zmenili. Vďaka podpore cez Dobrú krajinu vieme zorganizovať jednorazové aj pravidelné arteterapeutické worskhopy, stretnutia pre triedy v školách, pre organizácie, ktoré pracujú s rôznorodými klientmi (deťmi, mladými, seniormi, ľuďmi s postihnutím a pod.), taktiež aj pre samotných pracovníkov a dobrovoľníkov z občianskych združení. "Dobiť baterky" sa oplatí.