Milí darcovia, dovoľujeme si Vám predstaviť našu novú kampaň pod názvom Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorá sa venuje problematike násilia páchaného na deťoch. Aktivity našej organizácie nie sú zamerané len na riešenie krízových situácii napríklad pomocou terapie hrou, ktorú dlhodobo realizujeme aj vďaka Vašej podpore, ale takisto nezabúdame aj na dôležitosť prevencie vzniku akejkoľvek formy násilia. Násilie páchané na deťoch je obzvlášť závažné, pretože dieťa sa nevie brániť.

Môže mať rôzne podoby - od fyzického násilia cez psychické týranie, zanedbávanie až po sexuálne zneužívanie. Násilie však nemusí byť na deťoch páchané iba zo strany dospelého. Ubližovať môže aj dieťa inému dieťaťu. Práve o problematike násilia medzi deťmi hovorí naša nová kampaň Kozmove dobrodružstvá.

S pomocou kamaráta Kozma chceme deťom priblížiť násilie prostredníctvom konkrétnych situácií a naučiť ich tak rozlišovať dobré a zlé správanie. Zlé správanie sa však neobjavuje ako kométa. Učme deti ako sa správať už odmalička, aby z nich vyrástli dobrí pozemšťania. Zlé správanie nemá vo vesmíre miesto.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 455,57 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Kozmo je kozmonaut z planéty Zem. Keď práve nevylepšuje svoj kozmoplán, objavuje ďalšie planéty, kde vždy nájde niečo nové a zaujímavé. Vždy pred cestou načerpá pozitívnu slniečkovú energiu a zohreje sa príjemným slniečkovým teplom. Vďaka tomu zvládne aj stretnutia so zlými mimozemšťanmi, ktorí bijú slabších, alebo sa posmievajú druhým. Presne tak - Kozmo občas objaví aj zlé správanie, a to nemá rád. Našťastie ho vždy rozpozná a vie, ako sa správa dobrý pozemšťan. A môže to naučiť aj deti.

CHCETE VEDIEŤ VIAC? Sledujte Kozmovu výpravu na: WWW.KOZMOVE-DOBRODRUZSTVA.SK

Viac o našej práci sa dozviete na www.centrumslniecko.sk