Druhý ročník novoročného benefičného koncertu Terasa pre Ukrajinu priniesol okrem nádherného hudobného večera vďaka štedrosti Košičanov finančný výťažok takmer 1600 EUR na pomoc vysídleným rodinám na Ukrajine.

Druhý ročník novoročného benefičného koncertu Terasa pre Ukrajinu organizovaného Spoločnosťou Úsmev ako dar v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Terasa a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov Košice – Terasa sa uskutočnil v nedeľu 8.januára 2017 vo farskom kostole na Terase. Koncert okrem organizátorov otvorila aj sestra Marietta Nagyová, CJ, ktorá sa v Užhorode a okolí už tretí rok venuje vysídleným rodinám z východných oblastí Ukrajiny postihnutých ozbrojeným konfliktom, ktoré našli dočasné útočisko v Zakarpatskej oblasti. Situácia tých najzraniteľnejších rodín (osamelé mamy s deťmi, seniori, zdravotne a inak znevýhodnení ľudia) sa nezlepšuje, dlhodobo žijú v provizóriu (bez možnosti návratu alebo trvalého usídlenia sa), niekedy v skutočne extrémne zlých podmienkach. Prebiehajúci konflikt denne berie ukrajinským rodinám ich otcov, synov a bratov a tisíce manželiek a detí sa stávajú vdovami a sirotami. Sestra Marietta a jej spolusestry v Užhorode pomáhajú aj s podporou Spoločnosti Úsmev ako dar práve týmto rodinám a deťom.

Nádhernú vianočnú atmosféru vytvorili Musica Iuvenalis pod vedením Igora Dohoviča, operný sólista Marián Lukáč, a´capella zbor Brilliant, Folklórny súbor Košičan ako aj píšťalkár Imi Oravec, ktorí tiež priniesli mnoho novoročných vinšov, želaní a prianí nie len pre Slovensko ale aj ťažko skúšanú Ukrajinu. Výťažok zbierky realizovanej počas koncertu v sume 1595,24 EUR umožní našej organizácii poskytovať najmä humanitárnu pomoc vo forme nákupu nevyhnutných vecí pre život vysídlených rodín (potraviny, základné vybavenie domácnosti, lieky) či prevádzkovania kuchyne a práčovne v jednom z užhorodských hotelov, ale aj formou sprevádzania, odbornej pomoci a jednoduchej ľudskej podpory vysídleným rodinám.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 776,21 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už päť rokov žijú ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na koncerte ako aj všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom umožňujú, aby sme mohli na Ukrajine pomáhať.

ĎAKUJEME :)

Tím Úsmev ako dar Košice

Foto: archív Úsmev ako dar