Občania a ani novinári nemajú kapacitu pamätať si všetko, čo politici nasľubovali. Preto vytvárame databázu, vďaka ktorej sa na žiadny sľub nezabudne.

Projekt Demagog.SK už v minulosti kontroloval sľuby 2. vlády Roberta Fica. Skontrolovali sme vtedy 59 sľubov, z ktorých bola splnená len polovica. Keďže v politike sľuby nedáva len vláda, ale aj politici mimo nej a my sa držíme hesla Sľuby sa majú plniť, rozhodli sme sa spolu s denníkom SME zhromažďovať a pravidelne kontrolovať sľuby politikov a verejných inštitúcií.

Na portály sluby.SME.sk momentálne nájdete viac ako 100 sľubov, ktoré zaraďujeme do 4 kategórií:

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov
Chýba ešte 2 500 €

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI

Politici vo svojich prejavoch a v diskusiách často operujú s faktami. Každý volič však nemá časové možnosti na overenie toho, či politik hovorí pravdu. Preto sme tu my, aby sme za Vás výroky politikov overili

  • Splnený - sľub bol naplnený vďaka prijatiu zákona alebo iného legislatívneho či výkonného opatrenia
  • Nesplnený - v období, kedy bolo prisľúbené splnenie, nebol sľub naplnený, nebol prijatý potrebný zákon, opatrenie ani akcia vlády, konkrétneho poltiika, verejne činnej osoby alebo inštitúcie
  • Čiastočne splnený - bola splnená len niektorá časť alebo časti sľubu, ostatné však nie
  • Aktívny sľub - sľub, pri ktorom sa čaká na jeho splnenie a zároveň ešte neprešla predpokladaná či stanovená lehota na jeho splnenie

Medzi splnenými sľubmi je v súčasnosti napríklad prísľub okresného súdu v Bratislave neodkladne sa začať zaoberať prípadom zavlečenia Michala Kováča mladšieho po uplynutí lehoty na vyjadrenie Ústavného súdu. Nesplnený bol okrem iných aj sľub Mariana Kotlebu, ktorý chcel ako župan Banskobystrického kraja zakladať sociálne podniky a zamestnať tak stovky ľudí. Medzi čiastočne splnenými sľubmi sú momentálne sľuby Radoslava Procházku, Milana Uhríka či súčasnej vlády.

Pri jednotlivých sľuboch uvádzame aj dátum ich vyslovenia a počítadlo ukazuje aj predpokladaný čas ich naplnenia či dĺžku obdobia od vyslovenia po naplnenie/nesplnenie sľubu.

Sľuby politikov budeme neustále dopĺňať a kontrolovať, pričom podnety na novovyslovené prísľuby nám môžete priamo cez portál posielať aj Vy. Takisto privítame akúkoľvek kritiku prípadného nesprávneho hodnotenia.

Sledujte s nami, ako slovenskí politici (ne)plnia sľuby, ktoré nám všetkým dávajú !