Sériu septembrových diskusií na tému nepočujúcich ukončíme tým najlepším spôsobom. Objasníme všetky mýty o nepočujúcich, ktoré z nevedomosti v sebe často živíme.

Čo vieme o nepočujúcich?
Koľkí z nich sú nemí?
Vedia čítať, šoférovať, tešiť sa z kultúry, vzdelávať sa, zamestnať sa, podnikať?
Majú menšiu slovnú zásobu a citlivosť ku gramatike?
Ovplyvňuje postihnutie ich inteligenciu?
Vedia všetci odčítavať z pier?

Priznajme si, svet nepočujúcich je nám neznámy, naše predstavy sú viac založené na dojmoch ako na faktoch. To však môže jednoducho zmeniť diskusia zo série Choices Neziskovej organizácie Voices, ktorá bude tlmočená do posunkového jazyka.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Hosťami Ivana Ježíka budú:

Darina Tarcsiová - uznávaná profesorka v odbore špeciálna pedagogika, CODA dieťa (počujúce dieťa nepočujúcich rodičov), tlmočníčka a lektorka posunkového jazyka. Je prodekankou pre vedu a doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK Bratislava a predsedníčkou občianskeho združenia ATLPRENES. Poznáme ju aj z obrazovky. Do posunkového jazyka tlmočí televízne správy a bola prvou moderátorkou Televízneho klubu nepočujúcich.

Róbert Šarina – tlmočník a lektor posunkového jazyka, dieťa nepočujúceho rodiča, ktorý vyštudoval špeciálnu pedagogiku sluchovo postihnutých na UK v Bratislave. V roku 2011 so svojím nepočujúcim bratom Paľom otvoril sieť prevádzok rýchleho občerstvenia Deaf Kebab. Pracujú v nej ľudia so sluchovým znevýhodnením a celá firma je založená na myšlienke, že všetci ľudia majú právo na prístup k informáciám a na plnohodnotnú sociálnu interakciu.

Diskusia sa uskutoční v utorok 29.9. od 18:00 – 20:00 v Impact HUBe na Hviezdoslavovom námestí 20 v Bratislave. Podujatie pripravuje nezisková organizácia Voices, moderuje Ivan Ježík. Do posunkového jazyka tlmočí Milena Krajčírová. Vstup je voľný. Viac informácii o diskusii nájdete na Facebooku tu: https://www.facebook.com/events/1658329334378756/.

Podujatie je súčasťou kampane Nepočujúce dieťa, ktorej venujeme celý september. Utorkové večery patria diskusiám na témy týkajúce sa nepočujúcich a vďaka tlmočeniu do posunkového jazyka aj s ich aktívnou účasťou.

Okrem toho zbierame financie na zriadenie Prvého detského audiocentra v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici.
Podporiť ho môžete tu:

Ďakujeme!

Podujatie podporili Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a GlaxoSmithKline. Ďakujeme!