Pozývame Vás na novoročný benefičný koncert Terasa pre Ukrajinu, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu 8.1.2017 o 19.00 hodine v Kostole sv. Gorazda na Terase v Košiciach.

Už druhý ročník benefičného koncertu Terasa pre Ukrajinu sa uskutoční už túto nedeľu 8. januára 2017 o 19.00 hodine v Kostole sv. Gorazda v Košiciach na Terase. Novoročný benefičný koncert vznikol v spolupráci Spoločnosti Úsmev ako dar s Mestskou časťou Košice - Západ a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov a prinesie vystúpenia orchestra Musica Iuvenalis, operného sólistu Mariána Lukáča, a capella zboru Brilliant, folklórneho súboru Košičan a píšťalkára Imiho Oravca.

Výťažok z dobrovoľného príspevku bude použitý na podporu vysídlených rodín, ktoré boli nútené pred vyše dvomi rokmi opustiť z dôvodu ozbrojeného konfliktu svoje domovy na východe Ukrajiny a našli útočisko v Zakarpatskej oblasti, len pár kilometrov od slovenských hraníc. Situácia mnohých rodín, najmä tých najzraniteľnejších, sa nemení - najmä osamelé mamy s deťmi, seniori a zdravotne či inak znevýhodnené osoby stále zápasia o prežitie. K hmotnej núdzi a často krát nevhodnému bývaniu, traumatizujúcej skúsenosti z ohrozenia života či straty blízkych a domova sa pridala skutočnosť neriešiteľnej situácie - rodiny sa nemôžu vrátiť do svojich domovov ale ani sa nedokážu trvalo usídliť na miestach, kde našli dočasné útočisko. Práve s cieľom pomôcť rodinám poskytovaním hmotnej, odbornej aj ľudskej pomoci a podpory sme sa v spolupráci s partnermi rozhodli zrealizovať ďalší benefičný koncert, ktorým by sme chceli nie len získať finančné zdroje na poskytovanie pomoci, ale najmä upozorniť na situáciu viac ako 1,6 mil. obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa stali a stále zostávajú utečencami vo svojej vlastnej krajine.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 912,36 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už dva roky žijú v provizóriu, ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Ak ste z Košíc alebo budete počas najbližšieho víkendu v Košiciach, ste srdečne vítaní! Spoločne tak nie len prejavíme solidaritu s tými, ktorí sa ocitli v extrémnej životnej situácii z dôvodu pretrvávajúceho ozbrojeného konfliktu, ale aj pomôžeme aspoň čiastočne zabezpečiť pokrytie potrieb vysídlených rodín.

Tešíme sa na Vás :)

Tím Úsmev ako dar Košice