Milí darcovia, v tomto sviatočnom čase pred koncom roka by sme Vám chceli úprimne poďakovať za Vašu pomoc a podporu a za všetky príspevky, ktoré ste nám v roku 2017 poslali. Celkovo (od 1.januára do 27.decembra 2017) ide o sumu cca 887 eur. Vašimi príspevkami ste pomohli týmto našim klientom:

Simonovi z Etiópie sme zaplatili urgentné ošetrenie zubov. Vzhľadom k tomu, že Simon získal trvalý pobyt až nedávno, v roku 2017 mu ešte zdravotná poisťovňa nepreplácala zubára, avšak jeho zuby boli už v žalostnom a bolestnom stave – potrebné boli 4 extrakcie, opravenie 22 kazov a aspoň základná dentálna hygiena. Simonovi sme tiež zaplatili kurz slovenčiny.

Khadre zo Somálska, ktorá žije na Slovensku sama so svojim maloletým synom, sme zaplatili zimné oblečenie a výtvarný krúžok pre syna. Khadra získala v roku 2016 ocenenie Biela vrana za svoju odvahu verejne rozprávať o rasistických útokoch, ktorým musela na Slovensku opakovane čeliť.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 304,19 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

Utečenkyni zo Sýrie trpiacej traumou z odlúčenia a hrôz vojny v domovskej krajine sme zaplatili potrebné lieky a tiež súdny poplatok za podanie žaloby na náhradu škody za nezákonné zaistenie v útvare policajného zaistenia pre cudzincov, ktorému po príchode na Slovensko čelila, a ktoré jej traumu ešte prehĺbilo.

Súdne poplatky sme zaplatili aj čečenskej rodine (matke a synovi) vo veci žaloby proti rozhodnutiu ministerstva vnútra SR o neudelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Z vyzbieraných príspevkov sme zaplatili aj dočasné ubytovanie pre mladého chlapca z Pakistanu, ktorý po príchode na Slovensko žil cca 1,5 roka v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, avšak po dovŕšení 18 rokov z domova musel odísť, prišiel do Bratislavy bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a potreboval dočasne pomôcť s ubytovaním. Chlapcovi okrem iných momentálne v integrácii pomáha Cirkev bratská, za čo im srdečne ďakujeme!

Ubytovanie na krátku dobu sme zaplatili aj mladému mužovi zo Somálska, ktorý má na Slovensku udelenú doplnkovú ochranu, po strate zamestnania mu hrozilo, že príde o strechu nad hlavou, preto sme mu poskytli príspevok na nájomné.

Utečenkyni z Afganistanu, ktorá žije na Slovensku so svojimi dvoma malými deťmi, sme zaplatili električenku, aby mohla dochádzať do práce – pracuje na čiastočný úväzok ako upratovačka.

Napokon sme preplatili z Vašich darov aj správne poplatky za podanie žiadosti o predĺženie tolerovaného pobytu dvom našim klientom – jeden pochádza z Pakistanu, na Slovensku žije viac ako 20 rokov, má tu štyri maloleté dcéry a družku, trvalý pobyt mu však nechcú udeliť a teda si každého pol roka musí predlžovať tolerovaný pobyt. Druhý z uvedených pánov pochádza z Vietnamu a má na Slovensku dcéru – slovenskú štátnu občianku, taktiež si neustále musel na Slovensku predlžovať tolerovaný pobyt, avšak v jeho prípade sme pred pár týždňami dosiahli veľký úspech a náš klient po 28 rokoch na Slovensku získal trvalý pobyt z dôvodov hodných osobitného zreteľa, z čoho sa veľmi tešíme.

Ako vidíte, aj z mála peňazí sa dá pomôcť veľa ľuďom, ktorí sú menej šťastní ako my, pretože prišli o svoje domovy a na Slovensku, čeliac mnohým prekážkam, musia začínať odznova, často bez podpory rodiny a komunity. Vaša pomoc pre nich znamená veľmi veľa, ďakujeme!

Veríme, že našimi darcami zostanete aj naďalej, Vaša pretrvávajúca priazeň je pre našu činnosť a predovšetkým pre našich klientov veľmi dôležitá. Momentálne čelíme novej výzve – nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním právnej pomoci cudzincom zaisteným v útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, medzi nimi sú aj ženy, osoby trpiace psychickými poruchami, utečenci - žiadatelia o azyl a iné zraniteľné osoby. Viac Vám k tejto výzve napíšeme v najbližšom článku, ktorý uverejníme po Novom roku.

Prajeme Vám pohodový záver roka starého a veselý prechod do roka nového – PF 2018!

Tím Ligy za ľudské práva