Mladým ľuďom na základných, stredných a vysokých školách chýba motivácia zaujímať sa o potreby ľudí, ktorí sa ocitajú na kraji spoločnosti. Ak by sme mali citovať postoje mladých k týmto skupinám, museli by sme použiť slová ako „príživníci“, „darmožráči" alebo "vyciciavači štátu“. Situácia na Slovensku je alarmujúca a natoľko eskaluje, že bez cieleného systematického vzdelávania a formovania postojov mladých nebude možné tento trend zastaviť a eliminovať.

Samotní riaditelia i učitelia škôl priznávajú, že na školách chýbajú spôsoby výučby, ktoré by dokázali formovať postoje mladých a viedli k zmene ich prístupu voči zraniteľným skupinám ľudí. V EDUMA sa to snažíme zmeniť skôr, ako bude neskoro.

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 962,5 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.

Čoraz častejšie sa „nálepkujeme“

Mladí ľudia čoraz viac podporujú extrémne názory a postoje. Aj to vyplynulo z prieskumov názorov mladých ľudí vo veku do 25 rokov, ktorý pred rokom uskutočnila agentúra Focus. Mnohí, ktorí pracujú s mladými priznali, že im chýbajú zručnosti a nástroje, ktoré by zasiahli ich emocionálne prežívanie natoľko, aby boli sami schopní a chceli prispieť k zmene života svojich rovesníkov, ktorí v našej krajine prekonávajú bariéry.

Len knihy nestačia

Knihy a odborná literatúra nám už nestačia. Cez nich nemôžeme uchopiť, akými prekážkami prechádzajú v spoločnosti ľudia s inakosťou. V našej spoločnosti sú ľudia, ktorí sa dennodenne boria s bariérami pri spoločenskom alebo pracovnom uplatnení len pre inú farbu pleti, etnicitu, pre ekonomické či zdravotné problémy. Majú svoje zážitky, skúsenosti, prežité úspechy, ale najmä pády. A práve takí sú aj súčasťou nášho inovatívneho vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk, ktorý ponúkame nielen slovenským školám, ale aj firmám či verejnosti. Snažíme sa ľudí zbavovať strachov a predsudkov práve cez storytelling (rozprávanie príbehov) a emócie. Príbehy v Onlinezivakniznica.sk pomáhajú mladým i dospelým porozumieť, čo znamená inklúzia v každodennom živote a pochopiť, že každý má svoje miesto v spoločnosti.

Počúvajme ľudí s prekážkami

Mladí ľudia s prekážkami tiež očakávajú, že spoločnosť sa začne zaujímať o ich potreby a preto sú pripravení zdieľať svoje príbehy. Aj preto sme sa stali súčasťou Dobrej krajiny. Mladých ľudí chceme vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti aj prostredníctvom zážitkového učenia. Ukázalo sa, že mladí ľudia chcú hovoriť a diskutovať o inakosti a hľadať riešenia pre tých, ktorí to majú v našej spoločnosti ťažké. Nemajú však zdroje, odkiaľ by mohli čerpať relevantné a objektívne informácie. Napriek strachu je v mladých ľuďoch ochota pomáhať a búrať predsudky. Na to, aby prekonávali prekážky, sa však potrebujú stretávať s rôznymi skupinami svojich rovesníkov, počúvať ich príbehy a vytvoriť si vzťah k nim, aby im porozumeli a aby sme v našej spoločnosti mohli hľadať namiesto nálepiek riešenia. A o tom budú aj naše ďalšie články a blogy.

Ďakujeme vám za podporu a že s nami tvoríte vnímavú krajinu.

Tím EDUMA