Pripravované aktivity Klubu detskej nádeje (KDN) sú zamerané nielen na prostredie nemocnice, ale i mimo nej. Deti, ktoré musia dlhodobejšie tráviť čas medzi lekármi a sestričkami vždy uvítajú keď ho môžu vymeniť za čas medzi rovesníkmi.„Už v priebehu prvého polroka plánujeme našu tradičnú víkendovku na chate,“ približuje Janka Hrúzová zástupkyňa koordinátora KDN.

Rovnako obľúbené sú medzi deťmi tábory. „V priebehu letných prázdnin máme v pláne zorganizovať takzvaný kardiotábor a tiež onkotábory,“ dopĺňa. Tábory sú už pravidelným podujatím a dobrovoľníci z KDN ich vnímajú ako veľmi dôležitú aktivitu, prostredníctvom ktorej plnia svoje poslanie.

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba ešte 3 194,47 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Spestriť čas v nemoci pomáhajú tiež tvorivé a hravé popoludnia. V prvej polovici roka absolvujú KDNkári dve takéto aktivity. „Okrem týchto popoludní chceme priniesť deťom trochu kultúry v podobe divadelných predstavení. Na pláne sú v priebehu prvého polroka a v júni oslávime s deťmi aj ich deň D,“ približuje Janka.

Klub detskej nádeje má pripravený pestrý polrok. Podstatné je aby takto farebný bol i samotný detský svet, hoci sa do palety primiešala i choroba.

Plánované aktivity sú však vo veľkej miere závislé od konkrétnych darcov a sponzorov. „Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nás takýmto spôsobom podporujú a podporia, či už prostredníctvom priameho sponzorstva alebo na základe projektu Dobrá krajina. Takýmto spôsobom i oni prispievajú k tomu, aby bol svet detských pacientov o niečo veselší.“

text: Eva Vašková