V Nezábudke sme mali veľmi roztopašný a veselý deň.

Milí naši priaznivci, darcovia!

Dňa 10.3.2015 pod záštitou Fondu Dr. Klaun nás navštívilo Divadielko Dunajka - pán Strinka a zahral veľmi veselú klauniádu s názvom "Vareška var", ktorá nesmierne potešila a rozosmiala všetky deti, veľké, aj malé. Liečba smiechom je veľmi prospešná a príjemná, potrebujú ju veľkí, malí, chorí i zdraví. Ďakujeme Vám milí naši, aj toto podujatie sa uskutočnilo vďaka Vašej pomoci.

Nezábudka
Chýba ešte 633,8 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Viac fotiek si môžete pozrieť na našom Facebook profile: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.11024171...