Určite ste už počuli o našom Divom maku Mirkovi Balogovi. V poslednej dobe sa stal akoby našou známou tvárou a jeho cesta zosobňuje všetko čím si naše Maky prechádzajú a kam to až môžu dotiahnuť.

Určite ste už počuli o našom Divom maku Mirkovi Balogovi. V poslednej dobe sa stal akoby našou známou tvárou a jeho cesta zosobňuje všetko čím si naše Maky prechádzajú a kam to až môžu dotiahnuť.

Kto je Mirko?

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.

Mirko je naším Divým makom a pochádza z osady v obci Soľ. Do Divých makov prišiel ako divadelný talent a pravidelne pod vedením Naďky Uherovej vystupoval na Cigánskych bašaveloch v divadelných predstaveniach. V súčasnosti sa však divadlu venuje už len ako koníčku a primárne študuje 2.ročník chemického inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Je jedným z tých, ktorí sa v detstve svojej šance pevne chytili a teraz sám podáva pomocnú ruku. Aby sme to bližšie vysvetlili: Divé maky majú cca 40 detí po celom Slovensku, ktoré majú svojich mentorov - našich spolupracovníkov v teréne. Mentor je osoba, ktorá dieťa podporuje, vedie ho a podrží ho aj v ťažkých chvíľach. Posledných 6 mesiacov sme pilne pracovali, školili a pretvárali celý systém mentoringu, aby naše deti cítili, že nám na nich záleží. Žiadne dieťa nie je len číslom, ale každé jedno je pre nás výnimočné a dôležité . Nový systém mentoringu nám pomohla vybudovať Janett Motlová a Andy Haršányová, ktorým patrí naše veľké ĎAKUJEM. No a bol to práve Janettin nápad....táto čerešnička na torte, keď navrhla: „Spravme z Mirka mentora !“ Nápadom sme boli očarení, veď akoby sa kruh uzatvoril, keď sa náš “divý mak” stane naším kolegom . Mirko je totiž neuveriteľne pokorný a vzdelaný mladý muž ktorý si prešiel svoju cestu za úspechom a tým pádom vie byť veľmi silnou oporou a vzorom pre ďalších.

S Mirkom sme sa stretli a porozprávali či je vôbec na to pripravený keďže on sám má toho dosť veľa v škole a byť mentorom je záväzok. Bez váhania však súhlasil a povedal: „Pre mňa je prirodzené teraz pomôcť, keď aj mne bolo dlhé roky pomáhané.“ A tak sme Mirkovi udelili prvý a jedinečný titul „Mak-mentor“ a pridelili mentorčatá - chlapcov Jarka a Petra, ktorých mentorovania sa zhostil na výbornú.

Mirko s "Divými makmi", Bašavel v tržnici 2015

Sme veľmi pyšní na tento medzník v existencii nášho združenia a naším cieľom je uskutočnenie viacerých podobných príbehov. Aj prostredníctvom neho darcovia môžu vidieť aký dopad má ich podpora z dlhodobého hľadiska.

Budeme veľmi radi, ak prostredníctvom Dobrej krajiny prispejete na štipendijný program Divých makov a pomôžete nám vytvoriť ďalšie takéto príbehy.

Za Vašu podporu a pomoc ďakujeme :)

Vaše Divé maky