Vďaka vašim darom na Dobrej krajine sa darí meniť aj verejný priestor sídliska Kopčany. Ponúka tak nové možnosti deťom a mladým ľuďom a mení ich vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.

S deťmi a mladými ľuďmi pracujeme „v teréne“ petržalského sídliska Kopčany už od roku 2004. Zabehnuté aktivity Komunitného centra Kopčany a Ulity sa snažíme dlhodobo udržať, ale zároveň aj prispôsobovať aktuálnym potrebám. Takto časom vznikla napríklad prípravka pre predškolákov, pikniky pre mamy s deťmi, sídliskové akcie ako hrové popoludnia, talentshow, susedská grilovačka a veľa iných, začali sme chodiť s deťmi na víkendovky mimo sídliska aj zapájať mladých ľudí do medzinárodných stretnutí. Asi v polovici nášho doterajšieho pôsobenia sme pochopili, že ak je našim cieľom zlepšenie kvality života detí a mládeže na sídlisku, musí sa začať meniť aj verejný priestor, v ktorom trávia čas. Aby nevyhrávala nuda a frustrácia...

V roku 2011 sme presvedčili samosprávu, že sídlisko potrebuje funkčné preliezky a pieskovisko pre najmenšie deti. V nasledujúcich rokoch sa nám na sídlisku podarilo postupne doplniť pár lavičiek a smetných košov, zorganizovať množstvo upratovaní a tiež zapojiť mladých ľudí do spoločného sadenia stromov. V tom čase začala aj naša dlhá cesta k vlastnému športovému ihrisku (o ktorom ste si už mohli prečítať). Veľkým míľnikom bolo jeho slávnostné otvorenie v apríli 2015.

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 1 677 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Žije tu kopec detí a mladých ľudí, ktorí často nemajú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Preto je tu už 15 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít a tiež podporu v náročných životných situáciách.


Tento krát by sme vám chceli ukázať pár fotiek o tom, čo sa dialo ďalej – v druhom polroku 2015 a začiatkom roka 2016. Aby ste vedeli, že aj keď nám administratívny náklad spojený so stavbou ihriska, neustále zháňanie financií a súdny spor so stavebnou firmou spotrebovali za uplynulé roky kopec energie, stále jej máme dosť na vymýšľanie nových vecí... :)
V júli sme zisťovali od dospelých obyvateľov sídliska, čo by chceli na mieste, kde žijú, zmeniť. Niekoľkých sme pozvali na stretnutie s 2 ústretovými petržalskými poslancami, kde sme všetky nápady spísali a poslali aj ďalším zástupcom mestskej časti. Dúfame, že postupne sa bude dariť zoznam vyškrtávať.


V auguste bola u nás kamera a v dokumentárnom cykle „Dá sa to“ vzniklo aj krátke video o Ulite. Tu si môžete pozrieť, ako to u nás na sídlisku v lete vyzerá, čo tam vlastne pracovníci a pracovníčky Ulity robia a že nový basketbalový kôš nemusí nutne slúžiť len na basketbal.Na jeseň sme zrealizovali jeden z nápadov z letného stretnutia – uvítacie graffiti na škaredej stene pri vjazde na sídlisko. Celú akciu zastrešil „artivista“ (art + aktivista) z USA a do vymýšľania a realizácie sa zapojili mladí ľudia zo sídliska. Pozrite sa na výsledok.


Na prelome rokov sa aj vďaka financiám vyzbieraným prostredníctvom Dobrej krajiny podarilo doplniť ďalšie prvky na športovom ihrisku – nadstaviť mantinely, aby nelietala von lopta pri futbale, a osadiť stĺpiky na zavesenie siete. Aj keď ihrisko sa už počas leta využívalo na všetko možné od kolobežkových pretekov, cez futbal a tenis až po tanečné tréningy, teraz to pôjde ešte o čosi jednoduchšie. Znie to možno banálne, ale pre nás tieto zmeny znamenajú veľa. Okrem možnosti bezpečného využívania voľného času totiž dávajú obyvateľom sídliska vedieť, že byť na okraji Petržalky neznamená nutne byť na okraji záujmu a že veci sa naozaj dajú zmeniť.

Ďakujeme vám za dôveru a podporu, ktorá nám dodáva energiu!

Ak by ste sa rozhodli podporiť aktivity Ulity pravidelným darom, vďaka matchingovej kampani Nadácie Pontis a Poisťovne Slovenskej Sporiteľne sa každý váš dar môže v tomto roku zdvojnásobiť.