Na Slovensku máme v súčasnosti pomerne dobre vybudovaný systém starostlivosti o deti po ich separácii od rodiča (odobratí z rodičovskej starostlivosti, príp. po opustení rodičmi). Systém ústavnej starostlivosti sa už desaťročia skvalitňuje a je poľutovaniahodné, že „dvere“ do neho (do ústavnej starostlivosti) má Slovensko žiaľ veľmi široko otvorené. Systém prevencie v tejto oblasti (teda všetko, čo je pred „dverami“) má však stále mnoho rezerv a nedostatkov.

Aj preto sa v Banskej Bystrici stretlo spolu 80 odborníkov a odborníčok z oblasti sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva a iných pomáhajúcich profesií, spolu so študentmi a študentkami a laickou verejnosťou. A spoločne diskutovali o tom, ako budovať služby pre podporu tehotných žien a rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín a ako zmierňovať ranú traumu detí po separácii/opustení od rodiča. Pretože to má podľa vedeckých výskumov i odborníkov z praxe negatívne dôsledky na vývin dieťaťa a aj Svetová zdravotnícka organizácia ho považuje za 1. násilie na dieťati.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Na seminári vystúpilo aj 12 hostí a hostiek z prostredia mimovládnych organizácií, samosprávy a detských domovov, ktorí prezentovali svoje príbehy a skúsenosti v prevencii odoberania a opúšťania detí. Svedčia o tom, že pomoc opusteným deťom v prvých dňoch života nestojí na veľkých projektoch, ale na citlivosti a vnímavosti tých, ktorí sú v ich blízkosti.

Ochrana detí nie je a nemôže byť len v rukách štátnych inštitúcií a len v rukách tvorcov či "strážcov" legislatívy. Ohrozené deti v súčasnosti potrebujú záujem úplne celej spoločnosti: prepojenú odbornú i laickú verejnosť, rôzne občianske iniciatívy a komunity a dobudovanie pomáhajúcich služieb pre zraniteľné skupiny rodín vo všetkých regiónoch.

Ďakujeme, že aj vás sa táto téma dotkla a pomáhate nám pracovať na tom, aby deti nezostávali v útlom detstve bez ich vzťahovej osoby.

Seminár organizovalo Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10.výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s ďalšími partnermi: Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Komunitnou Nadáciou Zdravé mesto Banská Bystrica pod záštitou primátora mesta Jána Noska.