„Dobrý-denia!" S týmito slovami a úsmevom na tvári vstupujú do centra naši predškoláci. Ani sa nestihneme otočiť a už sedia prezutí do papučiek s očakávaním, čo sa bude diať. Predškolský klub v komunitnom centre organizácie Človek v ohrození v Kojaticiach je pre nich jediným priestorom, kde sa môžu niečo naučiť a pripraviť na vstup do základnej školy. Učíme ich základné sebaobslužné činnosti, napríklad ako sa obliecť, stolovať či správnym hygienickým návykom. Pre mnohé deti v predškolskom veku sú to všedné veci, ktoré sú pre nich automatické. Chlapci a dievčatá z vylúčenej rómskej lokality ich však neovládajú.

Spoznávame sa cez hry

Známky pre lepšiu budúcnosť
Chýba ešte 2 380,45 €

Známky pre lepšiu budúcnosť

Človek v ohrození

Doučovanie a tútoring detí z rómskych osád.

Venujeme sa tiež aktivitám na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, učíme ich, ako správne držať ceruzku, ale aj to, že slniečko je žlté a hruška zelená. Obľúbenou činnosťou detí sú hudobno-pohybové hry a nezaostáva ani pozeranie rozprávok. „Mášu, chceme pozerať Mášu!" kričia.Potom zas všetci veselo skackajú na tóny pesničky, vďaka ktorej sa naučili pomenovať časti tela či domáce zvieratká. Niekedy sa len tak hráme – staviame veže z kociek, varíme kávu, hráme sa s autami, či na mamičky, ktoré idú s deťmi k lekárovi. Deti pri týchto činnostiach často zabudnú na realitu a v rámci hry sa dokážu ľahšie otvoriť. Hovoria o situácii doma, o zážitkoch, o veciach, ktoré ich trápia, ale aj tešia. Cez hru sa s nimi vieme porozprávať, zblížiť, podporiť ich.

Mama z miestnej komunity

Veľkou pomocou je aj asistentka Helena – matka z miestnej komunity, ktorá sprevádza deti do centra a pomáha nám s aktivitami i s tlmočením. Deti nehovoria po slovensky. Ovládajú len rómsky jazyk, s ktorým sú v dennodennom kontakte. Učíme ich preto komunikovať a rozširovať si slovnú zásobu. Po pár mesiacoch sa už vedia predstaviť, vyjadriť, čo chcú, používať čarovné slovíčka.

Čo je pre nás odmenou?

Nesmieme zabudnúť ani na školákov, ktorí centrum navštevujú každý deň. Najprv doučovanie, potom hra - to je jedno z pravidiel nášho centra. Snažíme sa, aby nešlo stále len o memorovanie poznatkov, ktoré deťom pripomína školu. Často volíme doučovanie zábavnou formou prostredníctvom hier, súťaží, osemsmeroviek či doplňovačiek. Samozrejme, popritom nechýba diktát, čítanie alebo počítanie príkladov, ktorému sa školáci raz do týždňa nevyhnú. Je pre nás povzbudením sledovať ich malé pokroky. Vidieť, ako sa napriek počiatočnému nezáujmu prekonávajú, pracujú na sebe a o to viac sa potom tešia z výsledku. Aj napriek tomu, že to deti a mládež z rómskej komunity v Kojaticiach vo svojom živote nemajú ľahké, ich radosť z toho, že môžu zmysluplne tráviť čas v komunitnom centre, je nákazlivá. A nám pracovníkom je dostatočnou odmenou za všetku našu energiu a venovaný čas.

Veronika Jenčová

Pracovníčka komunitného centra v Kojaticiach