Vaša podpora je pre ľudí s duševnou poruchou jedinečná

Milí naši priatelia,

napriek situácii, ktorej čelíme, snažia sa všetci pracovať ako je to možné aj naďalej. Či už z domu alebo priamo z kancelárie v MOST-e sa venujeme ľuďom s duševnou poruchou.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 437,31 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Budeme zo ♥ povďační, ak si spomeniete na nás s darovaním akéjkoľvek sumy pre našu neziskovú organizáciu. Sme tu stále pre nich " aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami".

Vaši MOSTáci

Naša nezisková organizácia poskytuje sociálne a zdravotnícke služby prostredníctvom: * Rehabilitačného strediska (42 klientov) * Podporované bývanie (6 klienti) * Sociálne poradenstvo pre širokú verejnosť. Ľuďom v núdzi poskytujeme Pro Bono psychoterapiu, ktorú vykonávajú naši 6 psychoterapeuti v psychologickej ambulancii.

Web stránka: http://www.dss-most.sk/ Facebook: https://www.facebook.com/DssMost

ĎAKUJEME

Admin: Zuzana Zatloukalová

Dss-MOST, n.o.