Tak vieme pomôcť ľuďom v núdzi.

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. sa už 24 rokov zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami.

Milí priatelia nášho MOSTu,

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 514,49 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

ďalší rok je pomaly za nami, v našom prípade už 2️⃣4️⃣! Aj vďaka 👏 Vám a spoločnostiam #fFaxCOPY a #DELL#NadáciaPontis sme sa počas roka 2019 zamerali na šírenie osvety o duševných poruchách a poskytli pomoc širokej verejnosti 👥👤prostredníctvom ambulantných a externých sociálnych poradenstiev.

Naši poradcovia poskytli pomoc ľuďom v núdzi - 8️⃣2️⃣ konzultácií priamo u nás v MOSTe.
Chodíme však aj do terénu - tu sme sa stretli so 1️⃣3️⃣2️⃣pacientmi v 10 nemocniciach na psychiatrických oddeleniach.

Stále pokračujeme v ponuke našich služieb psychologickej ambulancie a Pro bono psychoterapie. Psychologické služby sú prioritne určené pre klientov s nízkym príjmom, predovšetkým pre pacientov či bývalých pacientov psychiatrie, ich príbuzných a ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.
Úspešne realizujeme Pro Bono psychoterapiu pre ľudí v núdzi, ktorú vykonávajú naši 6 psychoterapeuti.

V našej neziskovej organizácii sa venujeme, ľuďom s duševnou poruchou aj v rehabilitačnom stredisku, ktoré poskytlo svoje služby 42 klientom. Vďaka spoločnosti Creactive.sk sme mohli zaviesť nové tvorivé techniky – živicové šperky.

Zároveň zabezpečujeme podporované bývanie 9-tim klientom (dva byty – ženský a zmiešaný).
Momentálne ponúkame voľné miesta klientom v podporovanom bývaní, pre ženy a mužov v Bratislave s trvalým pobytom v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji. Ak sa chcú naučiť fungovať samostatnejšie a naučiť sa starať o domácnosť, či hospodáriť s peniazmi. Službu poskytujeme v dvoch plne zariadených bytoch v Bratislave.

Počas celého roka realizujeme množstvo rôznych aktivít, napr.:
Vďaka našej dlhoročnej spolupráce s Nadáciou Pontis sme mohli realizovať :

  • Úspešnú aukcia šatky „ Lekno" našej klientky Katky, ktorú si vydražila na dobrejkrajine p.Dagmar Sidorjaková.
  • Práve tento pondelok 9.12. sa úspešne skončila aukcia anjelského obrazu od maliarky p. Martiny Šedlbauer, ktorá nám obraz venovala. Vydražil si ho p.Kordoš.
  • Stále máme v ponuke nádhernú relaxačnú knižku, ktorá je na https://www.sashe.sk/dobryobchod/detail/most-relaxacna-knizka
  • Možnosť umiestnenia projektu Samostatnosť, nie samota na darcovskom portály dobrákrajina.sk
  • Zapojenie sa do 24hodinovky v auguste, ktorú realizuje Nadácia Pontis, jedná sa o darcovský maratón. https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/dnesdarujem-lebo-to-ma-zmysel


V spolupráci s Ligou za duševné zdravie, náš klient Lacko úspešne prezentoval svoje obrazy v rámci výstavy Vnútorne krajiny aj v Banskej Štiavnici. https://www.facebook.com/ligazadusevnezdravie/photos/a.10157348292077017/10157348292572017/?type=3&theater

Úžasná spolupráca s Miestnou knižnicou Prokofievova, s p. Vierkou Némethovou pokračuje, mali sme jedinečnú príležitosť na Počúvadle prezentovať výtvarné a literárne diela našich klientov. https://www.facebook.com/455427231331579/photos/pcb.1132172936990335/1132169820323980/?type=3&theater

Stabilizácia a prehĺbenie spolupráce v rámci firemného dobrovoľníctva (spoločnosť DELL) a spoločného športovania- petangový turnaj. Dlhoročná pomoc od spoločnosti FaxCopy.

Účasť našich klientov na trhoch usporiadaných spoločnosťami DELL, ČSOB, Generali, Spojená škola Novohradská.

A aké sú naše plány do budúcnosti?

Vďaka Nadácii ČSOB plánujeme v budúcom roku vytvoriť v priestoroch rehabilitačného strediska miestnosť , kde by klienti mali možnosť venovať sa pohybovým i relaxačným aktivitám. Chceme pre nich vytvoriť vlastný relaxačno -indoor športový priestor, keďže v tomto smere sme odkázaní na externé priestory mimo nášho rehabilitačného strediska, ktoré nevieme vždy finančne pokryť.

Vaša pomoc má zmysel, ďakujeme#mostáci #duševnézdravie
http://www.dss-most.sk/pokojne-vianoce-a-novy-rok-2020/