Karneval v Dome Nezábudka

Milí naši darcovia, podporovatelia!

Vaša pomoc nám umožňuje organizovať aj veselé, zábavné udalosti, akou bol aj náš tradičný karneval, ktorý sa uskutočnil 6.2.2015. Hudobná terapia spojená s tanečnými zábavnými aktivitami pozitívne vplýva na najhlbšie vnútro človeka a pomáha udržiavať vnútornú rovnováhu. Na našom facebooku máme foto dokumentáciu. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, pre našich členov má nevyčísliteľnú hodnotu.

Nezábudka
Chýba ešte 1 143,25 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Vaši Nezábudkári