Aj vďaka vám pokračuje projekt detských táborov pre deti s kardiologickými ochoreniami. Od dnes sa môžu na náš tábor prihlásiť.

Prihlasovanie na letný Kardiotábor Klubu Detskej Nádeje 2015 bolo pred malou chvíľou spustené!

Deti zažijú opäť kopu dobrodružstiev, skvelej nálady a príjemnej súdržnej atmosféry. Ocitneme sa spolu v krajine Fantázia a bude našou úlohou zachrániť ju. Bude potrebné do nej vrátiť dobro, bojovať so zlom a podniknúť cestu až za jej hranice - za hranice našej vlastnej fantázie.
Táto cesta nezmení len našu vysnívanú krajinu, ale aj nás samých... o tom však viac na tábore :)

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba ešte 1 485,57 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Prihlasovanie a ďalšie informácie nájdete na našej stránke http://kdn.sk/?page_id=783

Tábor je určený pre deti s kardiologickými ochoreniami a ich blízkych vo veku 7-17 rokov.
Ďakujeme za doterajšiu aj budúcu podporu tohoto projektu :)

Veď „Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj im."