Juraj Barát z organizácie Depaul sa už roky venuje ľuďom bez domova. Prinášame vám prvý zo série Vianočných miniportrétov z Dobrej krajiny.

Juraj Barát pracuje v treťom sektore už viac ako 25 rokov a stál pri zrode mnohých kľúčových reforiem vrátane zmien v legislatíve. Podieľal sa na obnovení činnosti charity na Slovensku, rozvoja hospicovej starostlivosti, založenia detského domova rodinného typu, spolupodieľal sa na založení platformy neziskových organizácií a výrazne prispel k rozvoju nízkoprahového prístupu k sociálnej práci s ľuďmi bez domova na Slovensku. Bol riaditeľom Depaul Slovensko od vzniku organizácie pred 10 rokmi, od septembra 2017 je zástupcom riaditeľa.


Aká je vaša predstava dokonalého šťastia?

Žiť v pokoji prítomnú chvíľu.

Čoho sa najviac bojíte?
Dokonalých ľudí, ktorí všetko vedia a nechcú sa meniť.

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Kovboj na koni.

Kto je pre vás hrdina?

Ten, kto poznáva svoje poslanie na zemi a každý deň ho napĺňa.

Aká je podľa vás najviac preceňovaná vlastnosť?

Asertivita.

Čo je to najcennejšie, čo máte?
Zdravie, chuť žiť a vnúčence.

Čo vám dáva každé ráno chuť vstať z postele a ísť do práce, do života?
Tak na toto neviem odpovedať. Je to už môj spôsob života.

VIANOČNÝ BONUS: Čo by ste vložili do troch orieškov, aby bol náš svet a život krajším?

1. Múdrosť a pokoru,
2. radosť a vnútorný pokoj,
3. lásku ku všetkému stvoreniu.

Depaul Slovensko prevádzkuje pre ľudí bez domova v Bratislave nocľaháreň a útulky pre ťažko chorých. Poskytuje nocľah, stravu, prístup k hygiene, šatstvu, sociálne poradenstvo a pre chorých aj celodenný pobyt a nevyhnutnú starostlivosť. S niektorými vykonáva pracovnú terapiu. Cez Dobrú krajinu sa aj vy môžete stať súčasťou tejto služby. Za 1 € Depaul pripraví raňajky pre 3 klientov, za 5 € zabezpečí večeru a dôstojné prenocovanie jedného človeka v nocľahárni a za 10 € jeden deň pobytu v útulku.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Čo tak ďalší miniportrét?

Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva

Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť- SGI

Barbora Kohútiková, Divé maky

Braňo Tichý, Človek v ohrození

Peter Kulilfaj, Mládež ulice

Eva Ondrová, Claudianum

Radovan Debnár, Learn2Code

Štefan Labaš, Prosocia

Petra Kotuliaková, Aj TY v IT

Juraj Hipš, Živica

Monika Juríková, Ulita

Jozef Brenkus, Život bez závislostí